Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

catcher _ chytač , (n:)
Catcher in the Rye _ Kdo chytá v žitě , ([jmén.]) , (román J. D. Salingera)
catches _ chytí ,
catches _ chytá , (v:)
catchiest _ nejpoutavější , (adj:)
catching _ chytání , (n:)
catching _ nakažlivý , (adj:)
catchment _ poříčí , (n:)
catchment _ povodí , (n:)
catchment area _ povodí , ([eko.])
catchpenny _ brak , (n:)
catchpenny _ bezcenný , (adj:)
catchphrase _ reklamní heslo ,
catchweed _ svízel přítula ,
catchword _ slogan , (n:)
catchword _ módní slovo ,
catchy _ přitažlivý , (adj:)
cate _ pamlsek , (n:)
catechetic _ katechetický , (adj:)
catechetical _ katechetický , (adj:)
catechism _ katechismus ,
catechism _ katechizmus ,
catechismal _ katechetický , (adj:)
catechist _ katecheta ,
catechistic _ katechetický , (adj:)
catechize _ katechizovat ,
catechize _ vyptávat se ,
catechumen _ katechumen , (n:)
categorial _ kategoriální , (adj:)
categorical _ kategorický ,
categorical _ rozhodný ,
categorically _ kategoricky ,
categorically _ rozhodně ,
categories _ kategorie , (n: pl.)
categorisation _ kategorizace , (n:)
categorise _ kategorizovat , (v:)
categorised _ roztříděný , (adj:)
categorised _ kategorizovaný , (adj:)
categorises _ kategorizuje , (v:)
categorization _ kategorizace ,
categorize _ třídit ,
categorize _ kategorizovat ,
categorized _ kategorizovaný ,
categorized _ tříděný ,
categorizer _ kategorizátor ,
categorizers _ třídící , (pl.)
category _ kategorie ,
category _ třída ,
category endpoint _ Vybraný zástupce přírodního prostředí, lidské zdraví nebo použité zdroje určující kategorii dopadu. , ([eko.])
category endpoint _ konečný bod kategorie , ([eko.])
category indicator _ idikátor kategorií , ([eko.]) , (Poznámka : Celý výraz pro tento termín je 'indikátor kategorie dopadů životního cyklu', v normě je používána zkrácená forma.)
catena _ řada , (n:)
catenary _ řetězovka , (n:)
catenate _ zřetězit , (v:)
catenating _ zřetězením , (v:)
cater _ obstarávat potraviny ,
cater _ uspokojovat , (v:)
cater _ hovět , (v:)
catercorner _ diagonálně umístěný ,
catered _ živený , (adj:)
catered _ zajištěný , (adj:)
caterer _ nákupčí proviantu ,
caterer _ dodavatel ,
catering _ obstarávání potravin ,
caterpillar _ pásové vozidlo ,
caterpillar _ housenka ,
caterpillar tractor _ pásový traktor ,
caterpillars _ housenky ,
caters _ zajišťuje , (v:)
caters _ hostí , (v:)
caterwaul _ rvát se , , (jako kočky)
caterwaul _ vřeštět ,
cateterisation _ cévkování , (n:)
catfish _ sumec , (n:)
catgut _ střevová struna ,
catharses _ očisty ,
catharsis _ pročišťování , ([med.])
catharsis _ očista ,
catharsis _ katarze ,
cathartic _ očistný , (adj:)
cathartic _ čistící , (adj:)
cathartic _ čistící lék , (n: [med.])
cathedral _ katedrální , (adj:)
cathedral _ katedrála ,
cathedral _ chrám ,
cathedrals _ katedrály ,
Cather _ Cather , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Catherine _ Catherine , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Catherine _ Kateřina ,
Catherwood _ Catherwood , (n: [jmén.]) , (příjmení)
catheter _ cévka , ([med.])
catheterisation _ katetrizace , (n:)
catheterisation _ zavedení cévky ,
catheterize _ zavést cévku ,
catheterize _ cévkovat ,
catheters _ cévky, katetry , (n: pl. [med.])
cathode _ katoda ,
cathode ray _ paprsek elektronů ,
cathode ray _ elektronový paprsek ,
cathode-ray tube _ obrazovka , (n:)
cathodes _ katody ,
cathodic _ katodový , (adj:)
Catholic _ Catholic , (n: [jmén.]) , (příjmení)
catholic _ katolický , (v:)
catholic _ katolík , (n:)
catholic _ katolický , (adj:)
Catholic _ katolík ,
Catholicism _ katolicizmus ,
Catholicism _ katolicismus , (n:)
Catholicisms _ pl. od Catholicism ,
catholicity _ velkorysost , (n:)
catholicity _ univerzálnost , (n:)
catholicity _ liberálnost , (n:)
catholicize _ pokatoličit ,
Catholics _ pl. od Catholic ,
cathouse _ bordel , (n:)
Cathy _ Cathy , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Cathy _ Kateřina , (n: [hovor.])
Cathy _ Katka ,
cation _ kation , ([chem.])
cation exchanger _ katex , ([eko.])
cationic _ kationový , (adj:)
catkin _ kočička ,
catlike _ kradmý , (adj:)
catlike _ kočičí ,
catling _ kočička , (n:)
catling _ skalpel , (n:)
catling _ kotě ,
catmint _ šanta kočičí ,
catnap _ dřímat , (v:)
catnip _ rostlina přitahující kočky ,
catnip _ druh rostliny ,
catoptric _ zrcadlový , (adj:)
catoptric _ katoptrický , (adj:)
cats _ kočky ,
catsuit _ přiléhavý dámský oblek ,
catsup _ kečup , (n:)
CATT _ Computer Assisted Technolgy Transfer , ([zkr.] [voj.])
cattery _ útulek pro kočky ,
cattily _ kočičí , (adv:)
cattiness _ zlomyslnost , (n:)
cattiness _ jedovatost , (n:)
cattish _ kočičí ,
cattle _ hovado , (n:)
cattle _ skot ,
cattle _ hovězí dobytek ,
cattle _ dobytek ,
cattle feed water _ napájecí voda , ([eko.])
cattle slurry _ kejda , ([eko.])
cattleman _ ošetřovatel dobytka , (n:)
catty _ neupřímný , (adj:)
catty _ falešný , (adj:)
catwalk _ pódium , (n:)
catwalk _ lávka , (n:)
caucasian _ bělošský , (adj:)
Caucasian _ kavkazský , (adj:)
Caucasian _ Kavkazan , (n:)
Caucasians _ pl. od Caucasian ,
Caucasus _ Kavkaz , (n: [jmén.])
Caucasus _ Kavkaz ,
caucus _ stranická mašinérie ,
caucus _ předvolební porada politických vůdců [amer.] ,
caucus _ oblastní výbor politické strany , ([brit.])
caudal _ ocasní ,
caudally _ směrem k zadní části ,
caudally _ koncový ,
caudally _ směrem od hlavy ,
caudate _ ocasatý , (adj:)
caught _ chytil , (v:)
caught _ chycený , (adj:)
caught _ catch/caught/caught , (v: [neprav.])
caught _ stihl , (v:)
caught flatfooted _ zastihnout nepřipraveného ,
caught in the act _ přistižen při činu ,
caught red-handed _ chycen při činu ,
caught up _ dokončit práci ,
caught up _ být zaměstnán s ... ,
caught with his pants down _ chycen při činu ,
caul _ plodová blána ,
cauldron _ kotel , (n:)
cauldron _ velký kotel ,
cauldrons _ kotle , (pl.)
caulescent _ stonkatý , (adj:)
cauliflower _ květák ,
cauliflower ear _ zdeformované ucho ,
cauline _ stonkatý , (adj:)
caulk _ utěsnit ,
caulk _ těsnit ,
caulking _ těsnění ,
causal _ příčinný ,
causal analysis _ analýza příčin ,
causality _ příčinná souvislost , (n:)
causality _ příčinnost ,
causally _ kauzálně , (adv:)
causation _ příčina , (n:)
causative _ kauzativum , (n: [lingv.])
causative _ kauzativní , (adj:)
cause _ přimět , (v:)
cause _ kauza , (n:)
cause _ proces , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line