Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

cause _ věc ,
cause _ spor , (n:)
cause _ soudní pře ,
cause _ příčina ,
cause _ důvod ,
cause _ vyvolat ,
cause _ způsobit ,
cause _ působit ,
cause _ vést ,
caused _ způsobil , (v:)
caused _ způsobený , (adj:)
caused _ způsoben ,
caused _ zaviněný , (adj:)
causeless _ nepodložený , (adj:)
causeless _ bezdůvodný , (adj:)
causer _ původce ,
causes _ způsobuje , (v:)
causes _ způsobí , (v:)
causes _ příčiny , (n: pl.)
causeway _ navigace , (n:) , (říční)
causeway _ násep , (n:) , (přes bažinu)
causeway _ cesta , (n:) , (dlážděná kameny)
causing _ způsobující , (adj:)
caustic _ žíravina , ([eko.])
caustic _ žíravý ,
caustic _ leptavý ,
caustically _ jízlivě , (adv:)
causticity _ sžíravost , (n:)
causticity _ jízlivost , (n:)
caustobiolith _ kaustobiolit , ([eko.])
cauterise _ vypálit , (v:)
cauterization _ vypalování ,
cauterization _ kauterizace ,
cauterize _ leptat ,
cautery _ kauterizace , (n:)
caution _ obezřelost ,
caution _ upozornění ,
caution _ záruka , (n:)
caution _ varování , (n:)
caution _ varovat , (v:)
caution _ výstraha , (n:)
caution _ obezřetnost , (n:)
caution _ opatrnost , (n:)
cautionary _ varovný ,
cautions _ výstrahy ,
cautious _ obezřetný , (adj:)
cautious _ opatrný ,
cautiously _ opatrně , (adv:)
cautiousness _ opatrnost , (n:)
cavalcade _ jezdecká skupina ,
cavalier _ velkopanský , (adj:)
cavalier _ pyšný , (adj:)
cavalier _ kavalír , (n:)
cavalier _ kavalerista , (n:)
cavalier _ jezdec , (n:)
cavalierly _ povýšeně , (adv:)
cavalierly _ arogantně , (adv:)
cavalla _ rod tropických ryb ,
cavalry _ kavalerie ,
cavalry _ vojenská jízda ,
cavalryman _ kavalerista ,
cavalrymen _ jezdci , (n: pl.)
cave _ utvořit politickou frakci , (v: [brit.])
cave _ sklep , (n:)
cave _ politická frakce , (n: [brit.])
cave _ jeskyně , (n:)
cave in _ zřítit se , (v:)
cave in _ propadnout se , (v:)
cave man _ jeskynní člověk ,
cave-in _ zřítit se ,
cave-in _ zavalit se ,
cave-in _ propadnout se ,
cave-in _ zhroutit se , ([přen.])
cave-in _ vzdát se , ([přen.])
caveat _ výstraha ,
caveat _ varování ,
caveat _ námitka , (n:)
caveat _ namítat , (v:)
Caveat Emptor _ prodej bez záruky ,
caveat emptor transactions _ transakce bez záruky , ([eko.])
caveats _ výstrahy , (n: pl.)
caveats _ upozornění , (n:)
caveman _ primitiv , ([přen.])
caveman _ jeskynní člověk ,
caveman _ pračlověk ,
cavemen _ jeskynní lidé ,
Cavendish _ Cavendish , (n: [jmén.]) , (příjmení)
caver _ speleolog , (n:)
caver _ jeskyňář , (n:)
cavern _ jeskyně ,
cavern _ dutina ,
cavernous _ vpadlý , , (vpadlý obličej)
cavernous _ rozsáhlý ,
cavernous _ jeskyňovitý ,
cavernous _ kavernózní , ([med.])
caverns _ jeskyně , (pl.)
caves _ jeskyně , (pl.)
cavetto _ fabion , (n:)
caviar _ kaviár ,
caviare _ kaviár ,
cavil _ šťourat , (v:)
cavil _ šťourání , (n:)
cavil _ rýpání , (n:)
cavil _ rýpat , (v:)
cavil _ zbrblat , (v.:)
Caviness _ Caviness , (n: [jmén.]) , (příjmení)
caving _ zával , (n:)
cavitation _ kavitace , (n:)
cavitation _ vytváření dutin ,
cavities _ dutiny ,
cavity _ dutina ,
cavort _ poskakovat , (v)
cavort _ poskakovani , (n.)
cavort _ dovádět , ([amer.] [hovor.])
cavum _ dutina , (n:)
cavy _ morče ,
caw _ krá , (interj:)
cay _ korálový ostrůvek ,
cayenne _ kajenský pepř ,
cayenne pepper _ paprika , (n:)
cayman _ kajman ,
cayman _ aligátor ,
Cayman Islands _ Kajmanské Ostrovy , (n: [jmén.])
Cayuga _ okres v USA , (n: [jmén.])
cayuse _ indiánský poník ,
CB _ Call Back , ([zkr.])
CBA _ analýza nákladů a přínosů , ([eko.])
CBC _ Canadian Broadcasting Corporation , ([zkr.])
CBS _ Columbia Broadcasting System , ([zkr.])
CCCO _ výbor pro změny klimatu a oceán , ([eko.])
CCD _ Charged Couple Device , ([zkr.] [voj.])
CCIP _ Continuously-Computed Impact Point , ([zkr.] [voj.])
CCM _ Counter-Countermeasure , ([zkr.] [voj.])
CCMS _ výbor pro problémy moderní spoplečnosti , ([eko.])
CCRP _ Continuosly-Computed Release Point , ([zkr.] [voj.])
CCS _ Charge Control System , ([zkr.] [voj.])
CCTV _ Closed-circuit television , ([zkr.])
CCW _ Command and Control Warfare , ([zkr.] [voj.])
CD _ CD ,
CD _ kompaktní disk ,
CD _ cédéčko ,
CD player _ CD přehrávač ,
CD ROM _ compact disk read only memory , (n: [zkr.] [it.] 5 5) , (datový nosič, fyzické médium neumožňující zápis)
CDBG _ CDBG , ([eko.])
CDC _ CDC , ([eko.])
CDC _ Civil Defense Committee , ([zkr.])
CDFS _ Core Driven Fan Stage , ([zkr.] [voj.])
CDMA _ Code Division Muliple Access , ([zkr.] [voj.])
CDT _ Central Daylight time , ([zkr.])
CE _ Creative Editing , ([zkr.])
CEA _ analýza efektivnosti nákladů , ([eko.])
cease _ zastavit se ,
cease _ zastavit , (v:)
cease _ ustat , (v:)
cease _ přestávat ,
cease _ přestat ,
cease to exist _ zaniknout ,
cease-fire _ klid zbraní ,
cease-fire _ nestřílet! , (v:)
ceased _ zastavený , (adj:)
ceased _ zaniklý , (adj:)
ceased _ ukončený , (adj:)
ceasefire _ příměří ,
ceaseless _ neustálý , (adj:)
ceaseless _ nepřetržitý , (adj:)
ceaselessly _ neustále ,
ceaselessly _ nepřetržitě ,
ceaselessness _ nestálost , (n:)
ceases _ zastavil , (v:)
ceases _ zanikl , (v:)
ceases _ ustal , (v:)
ceases _ ukončil , (v:)
ceases _ přestal , (v:)
ceasing _ ustávající , (adj:)
ceasing _ přestávající , (adj:)
Cecil _ Cecil , (n: [jmén.]) , (jméno, příjmení, okres v USA)
Cecilia _ Cecilia , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cecity _ slepota , (n:)
cecum _ slepé střevo ,
cedar _ cedr , (n: [bot.])
Cedar Rapids _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
cedarn _ cedrový , (adj:)
cedars _ cedry ,
cedarwood _ cedrové dřevo ,
cede _ odstoupit ,
cede _ podstoupit ,
ceded _ postoupil , (v:)
ceded _ odstoupil , (v:)
ceder _ cedr , (n:)
ceder _ zerav , (noun)
cedilla _ cédille ,
Cedric _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
ceil _ zakrýt stropem ,
ceil _ pokrýt stropem ,
ceilidh _ zábava , (n:)
ceiling _ podhled , (n:)
ceiling _ dostup , (n:)
ceiling _ strop pro úrokovou míru ,
ceiling _ stropní ,
ceiling _ strop, horní mez , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line