Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

ceiling _ horní mez ,
ceiling _ dostup letadla ,
ceiling _ strop ,
ceiling price _ nejvyšší cena ,
ceiling price _ maximální cena ,
ceilings _ stropy , (n: pl.)
celandine _ vlaštovičník , ([bot.])
celebrant _ celebrant ,
celebratated _ slavný , (adj:)
celebratation _ slavnost , (n:)
celebrate _ celebrovat , (v:)
celebrate _ velebit ,
celebrate _ sloužit mši ,
celebrate _ slavit ,
celebrate _ oslavovat ,
celebrate _ oslavit ,
celebrated _ slavil , (v:)
celebrated _ slavný ,
celebrated _ proslulý ,
celebrating _ oslavování , (n:)
celebration _ mše ,
celebration _ oslava ,
celebrations _ oslavy ,
celebratory _ slavnostní , (adj:)
celebrities _ pl. od celebrity ,
celebrity _ celebrita ,
celebrity _ prominent ,
celebrity _ hvězda ,
celebrity _ slavná osoba ,
celebrity _ významná osobnost ,
celebrity _ proslulost ,
celebrity _ veličina ,
celebrity _ osobnost ,
celeriac _ hlíznatý ,
celerity _ rychlost ,
celery _ celer , (n:)
celery _ celer zahradní ,
celesta _ celesta , (n:)
Celeste _ Celeste , (n: [jmén.]) , (příjmení)
celestial _ nebeský , (adj:)
celestial _ nebešťan , (n:)
celestially _ nebezsky , (adv:)
celestine _ celestin ,
Celia _ Celia , (n: [jmén.]) , (příjmení)
celiac _ břišní ,
celibacy _ celibát ,
celibate _ celibátní ,
cell _ komůrka , (n:)
cell _ buněčný , (adj:)
cell _ kyveta , ([chem.])
cell _ elektrický článek ,
cell _ cela ,
cell _ buňka , (n:)
cell phone _ mobilní telefon ,
cell wall _ buněčná stěna , (n:)
cell-free _ bezbuněčný , (adj:)
cell-free _ zbavený buněk ,
cellar _ sklepní ,
cellar _ sklep ,
cellarage _ sklepy ,
cellarage _ podsklepí ,
cellars _ sklepy ,
Cellini _ Cellini , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cellist _ violoncellista ,
cellists _ čelisté ,
cellists _ cellisté ,
cellmate _ spoluvězeň , (n:)
cello _ violoncello ,
cellophane _ celofán ,
cellphone _ celulární telefon ,
cells _ buňky , ([bio.])
cellular _ buňkovitý , (adj:)
cellular _ buňkový , (adj:)
cellular _ celulární ,
cellular _ komůrkovitý , (adj:)
cellular _ komůrkový , (adj:)
cellular _ porézní ,
cellular _ pórovitý ,
cellular _ buněčný ,
cellular phone _ mobilní telefon GSM ,
cellular phone _ mobilní telefon ,
cellular telephone _ mobilní telefon GSM ,
cellular telephone _ mobilní telefon ,
cellularity _ buněčnost , (n:)
cellulite _ celulitida , (n:)
celluloid _ celuloid ,
cellulolytic microorganism _ celulolytický mikroorganismus , ([eko.])
cellulose _ celulóza , ([chem.])
cellulose _ buničina , ([chem.])
cellulose acetate _ acetát celulózy ,
celom _ tělní dutina ,
Celsius _ Celsius ,
Celsius _ Celsiova stupnice ,
Celt _ Kelt ,
Celtic _ keltský , (adj:)
Celtic _ keltština , (n:)
Celts _ Kelti ,
cemant _ zpevnit , (v:)
cembalo _ spinet , (n:)
cembalo _ cembalo ,
cement _ tmelit , (v:)
cement _ tmel , (n:)
cement _ cement , (n:)
cement _ cementovat , (v:)
cement hands _ nešikovné ruce ,
cement mixer _ cementová míchačka , (n:)
cementation _ cementování , (n:)
cementation _ cementace , (n:)
cementery _ hřbitov , (n: [obec.] 6 6)
cementite _ cementit ,
cements _ pl. od cement ,
cementum _ cement , (n:)
cemeteries _ hřbitovy ,
cemetery _ hřbitov ,
cenotaph _ kenotaf , (n:)
cense _ okuřovat , (v:)
cense _ okuřovat kadidlem ,
censer _ kadidelnice ,
censor _ cenzurovat , (v:)
censor _ cenzor ,
censored _ cenzurováno ,
censored _ cenzurovaný ,
censorial _ cenzorský ,
censoring _ cenzurování , (n:)
censorious _ cenzorský , (adj:)
censorious _ zbytečně přísný ,
censorious _ přehnaně kritický ,
censoriousness _ přísnost , (n:)
censoriuos _ zatracující ,
censors _ pl. od cenzor ,
censorship _ cenzorství ,
censorship _ cenzura ,
censurable _ hodný pokárání , (n:)
censure _ zavržení , (n:)
censure _ nepříznivá kritika ,
censure _ omítání , (n:)
censuring _ vytýkající , (adj:)
censuring _ káravý , (adj:)
census _ cenzus , (n:)
census _ sčítání lidu ,
censuses _ pl. od census ,
cent _ cent , , (1/100 dolaru)
cent _ haléř , (n:)
centaur _ kentaur ,
centaury _ zeměžluč , (n:)
centavo _ centavo ,
centenarian _ stoletý ,
centenary _ sté výročí ,
centenary _ stoletý ,
centennial _ výročí ,
centennial _ stoletý , (adj:)
centennial _ sté výročí , (n:)
center _ střed , (n: [amer.])
center pivot irrigation machine _ zavlažovač s pivotem , ([eko.])
centered _ soustředěný , (adj:)
centerfold _ prostřední dvojstrana ,
centering _ centrující , (adj:)
centering _ vystředění , (n:)
centering _ centrování , (n:)
centerline _ osa , (n:)
centerpiece _ dekorace středu ,
centerpiece _ ozdoba ,
centesimal _ setinný , (adj:)
centesimal _ centezimální , (adj:)
centigrade _ stupeň Celsia ,
centigrade _ stostupňový ,
Centigrade _ označení Celsiovy stupnice , ([zast.])
centigram _ centigram ,
centigramme _ centigram ,
centiliter _ centilitr ,
centilitre _ centilitr , (n:)
centime _ centim , , (1/100 francouzského franku)
centimeter _ centimetr , (n: [amer.])
centimeters _ centimetry ,
centimetre _ centimetr , (n:)
centimetres _ centimetry , (n: pl.)
centipede _ stonožka ,
centipedes _ stonožky ,
central _ centrální, střední , ([eko.])
central _ hlavní , (adj:)
central _ ústřední ,
central _ centrální ,
central _ střední ,
Central Africa _ Střední Afrika , (n: [jmén.] [zem.])
Central African Republic _ Středoafrická republika ,
Central America _ Střední Amerika , (n: [jmén.] [zem.])
Central American _ středoamerický ,
central bank _ centrální banka , ([eko.])
central city _ vnitřní město ,
central dam part _ jádro hráze , ([eko.])
central government _ centrální vláda , ([eko.])
central government _ ústřední vláda ,
central government _ ústřední správa ,
central heating _ střední topení ,
central heating _ ústřední topení ,
Central Intelligence Agency _ zpravodajská služba USA ,
central nervous system _ centrální nervový systém ,
central processing unit _ procesor , ([it.])
central processing unit _ centrální procesorová jednotka ,
centralisation _ centralizace , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line