Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

centralise _ centralizovat , (v:)
centralised _ centralizovaný , (adj:)
centraliser _ centrátor , (n:)
centralism _ centralismus ,
centralist _ centralista ,
centrality _ stěžejnost , (n:)
centralization _ centralizace ,
centralize _ centralizovat , ([eko.])
centralize _ centrovat , (v:)
centralize _ soustředit se ,
centralize _ centralizovat se ,
centralized _ soustředěný ,
centralizer _ centrátor , (n:)
centrally _ centrálně , (adv:)
centre _ ústředna , (n:)
centre _ centrovat , (v:)
centre _ středisko ,
centre _ střed ,
centre _ centrum ,
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire _ Evropské středisko jaderného výzkumu ,
centred _ soustředěn , (v:)
centrefold _ prostřední dvoustránka , (n:)
centrepiece _ ozdoba ,
centrepiece _ dekorace ,
centres _ centra , (n:)
centric _ vycentrovaný , (adj:)
centric _ středový , (adj:)
centrifugal _ odstředivka ,
centrifugal _ odstředivý ,
centrifugal force _ odstředivá síla ,
centrifugally _ odstředivě , (adv:)
centrifugation _ odstřeďování , (n:)
centrifuge _ centrifuga ,
centrifuging _ odstřeďování , (n:)
centring _ středění , (n:)
centring _ centrování , (n:)
centripetal _ dostředivý ,
centripetal force _ dostředivá síla ,
centrism _ centrismus ,
centrist _ centrista , (n:)
Centrocercus urophasianus _ tetřívek prériový ,
centroid _ těžiště ,
centroidal _ těžištní ,
cents _ pl. od cent ,
centuries _ staletí ,
centuries _ pl. od století ,
centurion _ vůdce 100 římských vojáků ,
century _ století ,
CEO _ ředitel společnosti ,
CEP _ Circular Error Probable , ([zkr.] [voj.])
cephalic _ cefalický , (adj:)
cephalitis _ encefalitida , (n:)
cephalosporiosis _ cefalosporióza , ([eko.])
ceramic _ keramický , (adj:)
ceramic _ keramika , (n: pl.)
ceramics _ keramiky , (n:)
ceramics _ keramika , (n:)
ceramics _ hrnčířství , (n:)
ceramist _ keramik , (n:)
ceramist _ hrnčíř , (n:)
CERCLA _ CERCLA , ([eko.])
cereal _ obilovina , (n:)
cereal _ obilní , (adj:)
cereal _ obilný , (adj:)
cereal _ obilí , (n: pl.)
cereal _ obilnina , (n:)
cereals _ obilniny , (n:)
cereals _ vločky , (n: pl.)
cereals _ obiloviny ,
cerebellum _ malý mozek ,
cerebral _ mozkový ,
cerebral cortex _ mozková kůra , (n:)
cerebral cortex _ kůra mozková ,
cerebral palsy _ mozková obrna , (n:)
cerebration _ mozková činnost , (n:)
cerebrum _ mozek , (n:)
ceremonial _ obřad , (n:)
ceremonial _ obřadní ,
ceremonial _ ceromoniální ,
ceremonial _ slavnostní , (adj:)
ceremonial _ obřadný , (adj:)
ceremonial _ ceremoniál ,
ceremonial _ ceremoniální , (adj:)
ceremonially _ obřadně , (adv:)
ceremonies _ obřady , (n: pl.)
ceremonies _ ceremonie , (pl.)
ceremonious _ obřadný , (adj:)
ceremonious _ ceremoniální , (adj:)
ceremoniously _ obřadně ,
ceremoniousness _ slavnostnost , (n:)
ceremoniousness _ obřadnost , (n:)
ceremony _ slavnost ,
ceremony _ obřad ,
ceremony _ ceremonie , (n:)
ceresin _ cerezín , (n:)
ceric _ ceričitý , (adj:)
cerise _ červený , (adj:)
cerise _ třešňově červený ,
cerium _ cer , (n:)
cermet _ cermet , (n:)
CERN _ Evropské středisko jaderného výzkumu ,
cerous _ ceritý , (adj:)
cert _ hotovka , (n:)
certain _ nějaký , (adj:)
certain _ spolehlivý , (adj:)
certain _ zaručený , (adj:)
certain _ určitý ,
certain _ jistý ,
certain _ jist ,
certainly _ samozřejmě ,
certainly _ rozhodně ,
certainly _ jistě , (adv: 6 6)
certainly _ jistěže ,
certainly _ zajisté , (adv: 4 6)
certainly _ určitě , (adv: 5 6)
certainties _ jistoty , (n: pl.)
certainty _ určitost , (n:)
certainty _ jistota ,
certainty effect _ efekt jistoty , ([eko.])
certainty equivalence _ jistota ekvivalence , ([eko.])
certifiable _ šílený , (adj:)
certifiable _ ověřitelný , (adj:)
certifiably _ potvrzeně , (adv:)
certificate _ vysvědčení , (n:)
certificate _ dát osvědčení ,
certificate _ osvědčení, průkaz , ([eko.])
certificate _ prokázat , , (v:)
certificate _ průkaz ,
certificate _ osvědčení ,
certificate _ certifikát ,
certificate _ potvrzení ,
Certificate of Deposit _ vkladový certifikát ,
certificated _ prokázal , (v:)
certificated _ kvalifikovaný , (adj:)
certificated _ cetifikoval , (v:)
certificates _ certifikáty ,
certification _ certifikace , ([eko.])
certification _ potvrzení ,
certification _ osvědčení ,
certification authority _ certifikační autorita , ([it.])
certifications _ certifikace , (pl.)
certificatory _ ověřující , (adj:)
certificatory _ osvědčující , (adj:)
certificatory _ garantující , (adj:)
certified _ promovaný ,
certified _ aprobovaný ,
certified check _ potvrzený šek ,
certified check _ bankou ověřený šek ,
certified mail _ potvrzená pošta , (n:)
certified mail _ doporučené zásilky ,
certified milk _ pasterizované mléko ,
certifier _ ověřující osoba , (n:)
certifier _ autorizovatel , (n:)
certifies _ potvrzuje ,
certifies _ osvědčuje ,
certify _ kvalifikovat , (v:)
certify _ dosvědčit , (v:)
certify _ osvědčit, potvrdit , ([eko.])
certify _ osvědčit ,
certify _ potvrzovat ,
certify _ potvrdit ,
certitude _ jistota ,
cerulean _ blankytný , (adj:)
cerumen _ ušní maz ,
ceruminous _ mazovitý , (adj:)
ceruminous _ ceruminózní ,
Cervantes _ Cervantes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cervical _ krční ,
cervical cancer _ rakovina děložního čípku ,
cervicitis _ cervicitida ,
cervine _ jelení , (n:)
cervix _ děložní čípek ,
CES _ národní studie o životním prostředí , ([eko.])
Cesar _ César ,
Cesare _ Cesare , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cesium _ cesium , (n:)
cess _ žumpa , (n:)
cess _ štěstí ve frázích ,
cess _ štěstí ,
cessation _ zastavení ,
cessation _ přerušení ,
cessation _ skončení ,
cessations _ zrušení , (pl.)
cession _ odstup , ([eko.])
cession _ postup , ([práv.])
cession _ odstoupení , ([práv.])
Cessna _ Cessna , (n: [jmén.]) , (americký výrobce malých dopravních a sportovních letadel)
cesspit _ žumpa , (n:)
cesspool _ žumpa , (n:)
cestode _ tasemnice , (n:)
CET _ KOČKA ,
cetacean _ kytovec , (n:)
CETIS _ informační systém o celkové vypouštěné toxicitě , ([eko.])
Ceylon _ Cejnon ,
Ceylon _ Ceylon ,
Ceylon _ Cejlon ,
Ceylonese _ cejlonský ,
cf. _ srovnej ,
CFC _ plyn používaný dříve ve sprejích , , (poškozuje ozónovou vrstvu)
CFD _ Call For Discussion , ([zkr.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line