Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

circumstances _ okolnosti , (n: pl.)
circumstances _ okolnosti , (n:)
circumstances _ situace , (n: pl.)
circumstantial _ vedlejší , (adj:)
circumstantial _ podružný , (adj:)
circumstantial _ nepřímý , (adj:)
circumstantially _ podružně , (adv:)
circumvent _ obelstít ,
circumvent _ obcházet , (v:)
circumvent _ obejít , (v:)
circumventable _ schopný být přelstěn ,
circumvented _ obcházel , (v:)
circumventing _ obcházení , (n:)
circumvention _ obcházení , (n:)
circumvolution _ rotace , (n:)
circumvolution _ otáčení , (n:)
circus _ manéž ,
circus _ aréna , (n:)
circus _ cirkus ,
cirque _ kar , (n:)
cirque _ cirkus , (n:)
cirrhosis _ cirhóza , (n:)
cirrhosis _ ciróza , (n:)
cirrhotic _ cirhózní ,
cirri _ úponek , (n:)
cirrocumulus _ cirokumulus ,
cirrostratus _ cirostratus ,
cirrus _ úponek , (n:)
CIS _ Compuserve Information System (tm) , ([zkr.])
cisalpine _ předalpský , (adj:)
cisalpine _ cisalpinský , (adj:)
cisco _ síh ,
cissy _ zbabělec , (n:)
cist _ cista ,
cistercian _ cisterciák , (n:)
cistercian monk _ cisterciák , (n:)
cistern _ rezervoár , (n:)
cistern _ cisterna ,
cistern _ vodní nádrž ,
cisterna _ cisterna , (n:)
cisterns _ cisterny ,
citadel _ citadela ,
citadels _ citadely ,
citation _ citace , (n:)
cite _ uvést ,
cite _ citovat ,
cite _ uvádět ,
cited _ citovaný , (adj:)
CITES _ konvence pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy , ([eko.])
cites _ velkoměsta , (n:)
CITES. _ CITES , ([eko.])
cither _ loutna , (n:)
cithern _ loutna , (n:)
cities _ města , (n:)
citify _ poměštit ,
citing _ citování , (n:)
citizen _ státní příslušník ,
citizen _ občanka , , (ženský rod)
citizen _ občan ,
citizenry _ občané ,
citizens _ občané ,
citizens band _ vysílací pásmo určené pro soukromé hovory , ([el.])
citizenship _ státní občanství ,
citizenship _ státní příslušnost ,
citizenship _ občanství ,
citole _ loutna , (n:)
citrate _ citrát , (n:)
citric _ citrónový , ([chem.])
citric acid _ kyselina citrónová ,
Citroen _ značka automobilů ,
citron _ citroník , (n:)
citron _ citronovník , (n:)
citron _ citrón , (n:)
citrous _ citrusový , (adj:)
citrus _ citrusový , (adj:)
cittern _ loutna , (n:)
city _ velké město ,
city _ městské centrum ,
city _ město ,
city _ velkoměsto ,
city centre _ centrum města , ([eko.])
city hall _ radnice , ([amer.])
city manager _ městský hospodář , ([amer.])
city planner _ urbanista ,
city state _ městský stát ,
city-council _ městská rada , (n:)
city-state _ městský stát ,
cityscape _ panoráma města , (n:)
citywide _ celoměstský , (adj:)
cive _ pažitka , (n:)
civic _ občanský ,
civics _ občanská výchova ,
civics _ občanská nauka ,
civil _ soukromoprávní , (adj:)
civil _ zdvořilý ,
civil _ civilní ,
civil _ občanský ,
Civil Air Patrol _ dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví ,
civil case _ soukromá pře , ([eko.])
Civil code _ Občanský zákoník ,
civil disobedience _ občanská neposlušnost ,
civil engineer _ stavební inženýr ,
civil engineering _ stavebnictví , (n:)
civil engineering _ stavební inženýrství ,
civil law _ civilní právo ,
civil liberties _ občanské svobody ,
civil liberty _ občanská svoboda ,
civil rights _ občanská práva ,
civil servant _ funkcionář ,
civil servant _ úředník ,
civil service _ státní služba ,
Civil War _ americká občanská válka v letech 1861-1865 ,
civil War _ občanská válka ,
civilian _ civilní , (adj:)
civilian _ civilista ,
civilian _ civil , (n:)
civilians _ civilní obyvatelstvo ,
civilisation _ civilizace , (n:)
civilisations _ civilizace , (pl.)
civilise _ civilizovat , (v:)
civilised _ civilizovaný , (adj:)
civilities _ zdvořilosti , (n: pl.)
civility _ uctivost , (n:)
civilization _ civilizace , (n:)
civilizations _ civilizace , (n: pl.)
civilize _ civilizovat , (v:)
civilized _ civilizovaný , (adj:)
civilly _ občansky , (adv:)
civvies _ civil , (n:)
CLAB _ Crying Like A Baby , ([zkr.])
clabber _ kyselé mléko ,
clack _ klapka ,
clad _ povlak , (n:)
clad _ plátovat , (v:)
clad _ plátovaný , (adj:)
clad _ odít , (v:)
clad _ oděný , (adj:)
clad _ krytý , (adj:)
clad _ oděn ,
clad _ obléct ,
clad _ oblečený ,
cladding _ plášť ,
cladding _ obložení , (n:)
cladding _ plátování , (n:)
cladding _ pancéřování , (n:)
claim _ žádost , (n:)
claim _ žaloba , (n:)
claim _ vymáhat , (v:)
claim _ stížnost , (n:)
claim _ reklamace , (n:)
claim _ požadovat , (v:)
claim _ vyžadovat , (v:)
claim _ žádat si , (v:)
claim _ vyžádat si , (v:)
claim _ vynutit si , (v:)
claim _ vymáhat, uplatňovat nárok , ([eko.])
claim _ nárokovat si , (v:)
claim _ urgovat ,
claim _ reklamovat ,
claim _ vyžádat ,
claim _ žádat , (v:)
claim _ požadavek , (n:)
claim _ nárok ,
claim _ tvrzení ,
claim _ tvrdit ,
claim _ chlubit se , (v:)
claim _ pyšnit se , (v:)
claim back _ žádat zpět , ([eko.])
claim to fame _ proslavení se něčím ,
claimant _ žadatel , (n:)
claimant _ uchazeč , (n:)
claimant _ nárokovatel , (n:)
claimed _ tvrdil ,
claimed _ proklamoval , (v:)
claimed _ nárokovaný , (adj:)
claiming _ nárokování , (n:)
claims _ nároky , (n: pl.)
claims _ nárokuje , (v:)
Claire _ Claire , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Claire _ Klára ,
clairvoyance _ jasnovidnost , (n:)
clairvoyance _ jasnozřivost , (n:)
clairvoyant _ jasnovidný , (adj:)
clairvoyant _ jasnovidec , (n:)
clairvoyant _ jasnozřivý , (adj:)
clam _ škeble , (n:)
clam _ lastura , (n:)
clam _ hlupák , (n:)
clam _ mlž ,
clam up _ ztichnout , (v:)
clamant _ naléhavý , (adj:)
clamant _ halasný , (adj:)
clambake _ piknik , (n:)
clamber _ šplhat , (v:)
clammily _ vlhce lepkavý ,
clamminess _ vlhká lepkavost , (n:)
clammy _ vlhký , (adj:)
clamorous _ rámusící ,
clamorous _ křičící ,
clamorous _ povykující ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line