Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

Cadillac _ značka automobilů vyráběných v USA ,
Cadillac _ automobil značky Cadillac ,
Cadillacs _ pl. od Cadillac ,
cadmium _ kadmium , ([chem.])
cadmium cell _ NiCd baterie , (n: [el.])
cadmium yellow _ kadmiová žluť , (n:)
cadmium yellow pale _ světlá kadmiová žluť , (n:)
cadre _ schéma ,
cadre _ rámec ,
cadre _ kádr , ([voj.])
cadres _ kádry ,
caduceus _ tyč ,
caduceus _ symbol zdravotnictví ,
caduceus _ hůl ,
caducity _ vetchost , (n:)
caducity _ slabost , (n:)
caducity _ senilita , (n:)
caducous _ vadnoucí , (adj:)
Cady _ Cady , (n: [jmén.]) , (příjmení)
CAE _ Computer Aided Engineering , ([zkr.] [voj.])
caecal _ cekální ,
caecum _ slepé střevo ,
Caesar _ autokrat , (n:)
Caesar _ Cézar ,
Caesar _ Caesar , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Caesar _ římský císař ,
caesarean _ císařský řez ,
Caesarean _ císařský ,
Caesarian _ císařský ,
caesium _ cesium , ([chem.])
caesura _ hranice , ([bás.])
caesura _ překrývka ,
café _ káva ,
café _ kavárna , ([brit.]) , (nenabízí alkoholické nápoje)
café _ bar , ([amer.])
café au lait _ bílá káva ,
café noir _ černá káva ,
cafés _ kavárny ,
cafes _ restaurace , (pl.)
cafeteria _ restaurace se samoobsluhou ,
cafeteria _ jídelna ,
cafeteria _ bufet ,
caff _ restaurace , (n:)
caff _ kavárna , (n:)
caffeine _ kofein ,
caffeine addict _ kofeinová závislost , (n:)
caftan _ kaftan ,
CAG _ skupina pro hodnocení karcinogenicity , ([eko.])
cage _ zavřít do klece , (v:)
cage _ vsítit branku , (v: [sport.])
cage _ vězení , (n:)
cage _ klec , (n:)
cage _ cela , (n:)
cage _ branka , (n: [sport.])
caged _ zavřený , (adj:)
cages _ klece ,
cagey _ vychytralý ,
cagey _ váhavý ,
cagey _ úskočný , ([zast.])
cagey _ mazaný ,
cagey _ opatrný ,
cagey _ obávající se podvedení či napadení ,
cagily _ opatrně , (adv:)
caginess _ opatrnost , (n:)
caginess _ mazanost , (n:)
cagoule _ druh nepromokavé bundy ,
cagy _ vychytralý ,
cagy _ váhavý ,
cagy _ úskočný , ([zast.])
cagy _ mazaný ,
cagy _ obávající se podvedení či napadení ,
cagy _ opatrný ,
Cahill _ Cahill , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cahoot _ spoluúčast , , (užívá se v množném čísle 'cahoots')
cahoot _ společenství , , (vyjadřuje jev (být ve společenství), užívá se v množném čísle 'cahoots')
cahoots _ spoluúčast , (pl.)
cahoots _ společenství , (pl.)
CAI _ počítačem podporovaná výuka , ([it.])
caiman _ aligátor ,
caiman _ kajman ,
Cain _ Kain ,
Cain _ Cain , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Caine _ Caine , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cairn _ mohyla , (n:)
cairn _ keltská mohyla ,
cairngorm _ kouřový křemen ,
Cairo _ hl.m. - Egypt , (n: [jmén.])
Cairo _ Cairo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Cairo _ Káhira ,
caisson _ muniční vůz ,
caisson _ keson , ([tech.])
caitiff _ mizera ,
caitiff _ darebák ,
caitiff _ lump ,
cajole _ klamat ,
cajole _ přimět lichocením ,
cajole _ přemluvit , (v:)
cajoled _ přemluvený ,
cajoled _ oklamaný ,
cajolement _ lichocení , (n:)
cajoler _ lichotník , (n:)
cajolery _ lichocení ,
cake _ sušenka , (n:)
cake _ vdolek , (n:)
cake _ dívka , (v:) , (pěkná)
cake _ moučník ,
cake _ koláč , (n:)
cake _ spéci se , (v:)
cake _ dort , (n:)
cake _ buchta , (n:)
cake _ zákusek ,
cake _ bochník , (n:)
cake of _ kus něčeho ,
cake shop _ cukrárna ,
caked _ upečený ,
cakehole _ držka , (n: [slang.])
cakehole _ klapačka , (n: [slang.])
cakehole _ chlebárna , (n: [slang.])
cakes _ moučníky ,
caking _ zasychání , (n:)
Cal _ Cal , (n: [jmén.]) , (příjmení)
calabash _ tykev ,
calaboose _ vězení , (n:)
Calais _ Calais , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Calais _ město na severozápadním pobřeží Francie ,
Calais _ město na severozápadním pobřeží Francie ,
calamari _ oliheň , (n: pl.) , (jeden z pokrmů označované jako dary moře (mořské plody))
calamary _ kalmar , (n:)
calamine _ kalamín , (n:)
calamint _ saturejka , (n:)
calamities _ kalamity , (pl.)
calamitous _ nešťastný ,
calamitous _ neblahý ,
calamitously _ nešťastně ,
calamity _ pohroma ,
calamity _ kalamita ,
calamus _ puškvorec , (n:)
calando _ calando ,
calash _ kaleška ,
calcareous _ vápnitý ,
calcareous _ vápenatý ,
calcareous _ vápenný ,
calceolaria _ kalceolarie , (n:)
calceolate _ pantoflíčkovitý , (adj:)
calcic _ vápnitý , (adj:)
calcic _ vápenný , (adj:)
calcic _ vápenatý , (adj:)
calciferol _ kalciferol , (n:)
calciferous _ obsahující vápno ,
calcific _ vápnitý , (adj:)
calcification _ vápenatění ,
calcified _ zvápenatělý ,
calcify _ vápenatět ,
calcimine _ klihovka ,
calcination _ zvápenatění , (n:)
calcination _ pražení , (n:)
calcination _ kalcinace ,
calcine _ žíhat , (v:)
calcine _ pražit , (v:)
calcine _ kalcinovat , (v:)
calcite _ vápenec ,
calcium _ vápník , ([chem.])
calcium bicarbonate _ jedlá soda , (n:)
calcium carbonate _ uhličitan vápenatý , ([chem.])
calcium chloride _ chlorid sodný (NaCl) , (n:) , (jedlá sůl)
calcium hydroxide _ hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) , (n: [chem.])
calcium oxide _ kysličník vápenatý (CaO) , (n: [chem.])
calculable _ vypočitatelný , (adj:)
calculate _ vypočítávat ,
calculate _ počítat ,
calculate _ kalkulovat ,
calculate _ vypočítat ,
calculated _ záměrný ,
calculated _ úmyslný ,
calculated _ vypočítaný ,
calculatedly _ promyšleně , (adv:)
calculatedly _ kalkulovaně , (adv:)
calculates _ propočítává , (v:)
calculates _ kalkuluje , (v:)
calculating _ rafinovaný , (adj:)
calculating _ vypočítavý ,
calculation _ výpočet ,
calculations _ kalkulace , (pl.)
calculative _ vypočítavý , (adj:)
calculative _ týkající se kalkulace ,
calculator _ počítačka , (n:)
calculator _ kalkulátor , (n:)
calculator _ počtář ,
calculator _ počítací stroj ,
calculator _ kalkulačka , (n:)
calculator _ kalkulant ,
calculators _ kalkulačky , (n: pl.)
calculi _ kalkul , (n:)
calculi _ počet ,
calculous _ kalkulózní ,
calculus _ kámének , ([med.])
calculus _ kámen , ([med.])
calculus _ počet ,
Calcutta _ Kalkata ,
Calder _ Calder , (n: [jmén.]) , (příjmení)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line