Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

clearing _ proclení , (n:)
clearing _ čištění ,
clearing account _ clearingový účet ,
clearing bank _ zúčtovací banka ,
clearing bank _ clearingová banka ,
clearing house _ klíringová banka ,
clearing price _ zúčtovací cena ,
clearinghouse _ zúčtovací ústav ,
clearly _ zjevně ,
clearly _ nepochybně ,
clearly _ zřejmě , (adv:)
clearly _ samozřejmě , (adv:)
clearly _ zřetelně , (adv:) , (luno)
clearly _ jasně , (adv:)
clearness _ průhlednost (vody) , ([eko.])
clearness _ průzračnost , (n:)
clearness _ čirost , (n:)
clears _ uvolňuje , (v:)
clears _ čistí , (v:)
Clearwater _ Clearwater , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
clearway _ silnice se zákazem zastavení , (n:)
cleat _ zaklínit , (v:)
cleat _ klín , (n:)
cleavable _ štípatelný , (adj:)
cleavable _ rozštěpitelný , (adj:)
cleavage _ odštěpení ,
cleavage _ kliváž ,
cleavage _ prasklina ,
cleavage _ puklina ,
cleavage _ štěpnost ,
cleavage _ rozpor ,
cleavage _ rozštěpení , (n:)
cleave _ štěpit , (v:)
cleave _ useknout , (v:)
cleave _ rozštípnout , (v:)
cleaved _ usekl , (v:)
cleaved _ rozštípl , (v:)
cleaver _ sekáček , (n:)
cleavers _ sekáčky ,
cleaving _ štípání , (n:)
clef _ notový klíč ,
cleft _ trhlina , (n:)
cleft _ štěrbina , (n:)
cleft _ prasklina , (n:)
cleft palate _ rozštěp patra , ([med.])
cleg _ ovád , (n:)
cleistogamic _ kleistogamický , (adj:)
cleistogamic _ krytosnubný , (adj:)
clematis _ klematis , (n:)
clemency _ vlídnost , (n:)
clemency _ laskavost , (n:)
Clemens _ Clemens , (n: [jmén.]) , (příjmení)
clement _ mírný , (adj:)
Clemente _ Clemente , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
clementine _ clementine ,
Clemson _ Clemson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
clench _ zatnout , (v:)
clench _ sevřít , (v:)
clench _ sevření , (n:)
clenched _ zatl ,
clenched _ sevřený ,
clenched _ zatnul ,
clenched _ sevřel ,
Cleopatra _ Kleopatra ,
Cleopatra _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
clepsydra _ vodní hodiny ,
clerestory _ ochoz , (n:)
clergy _ duchovenstvo , (n:)
clergy _ klérus ,
clergy _ duchovní , (adj:)
clergyman _ duchovní , (adj:)
clergyman _ kněz ,
clergymen _ kněží ,
clergywoman _ farářka , (n:)
cleric _ klerik , (n:)
clerical _ úřednický , (adj:)
clerical _ kněžský , (adj:)
clerical _ klerikální , (adj:)
clerical _ duchovenský , (adj:)
clericalism _ klerikalismus , (n:)
clericalist _ klerikál ,
clerically _ kněžsky , (adv:)
clerics _ kněží ,
clerk _ účetní ,
clerk _ písař ,
clerk _ tajemník ,
clerk _ úřednice , (n: [female])
clerk _ úředník , (n: [male])
clerks _ úředníci , (n: pl.)
clerkship _ zaměstnání úředníka , (n:)
Cleveland _ Cleveland , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA, mužské křestní jméno)
clever _ bystrý , (adj:)
clever _ mazaný , (adj:)
clever _ moudrý , (adj:)
clever _ vychytralý , (adj:)
clever _ inteligentní ,
clever _ dovedný ,
clever _ šikovný ,
clever _ zručný ,
clever _ chytrý ,
clever-clever _ všeználek , (n:)
cleverer _ chytřejší , (adj:)
cleverest _ nejchytřejší , (adj:)
cleverly _ chytře , (adv:)
cleverness _ chytrost , (n:)
clevis _ třmen , (n:)
clevis _ vidlice , (n:)
clew _ klubko , (n:)
clew _ zámotek , (n:)
cliche _ fráze , (n:)
cliche _ klišé ,
cliches _ klišé , (pl.)
cliches _ fráze , (pl.)
click _ klapnout ,
click _ západka ,
click _ zapadnutí , (n:)
click _ kliknutí , (n:)
click _ kliknout , (v:)
click _ klikání , (n:)
click _ klik , (n:)
click _ cvaknutí , (n:)
click _ cvaknout , (v:)
click _ cvakat , (v:)
click in _ zjistit , (v:)
click in _ všimnout si ,
clicking _ kliknutí , (n:)
clicking _ klikání , (n:)
clicks _ kliknutí , (n:)
client _ zákazník , (n:)
client _ klient , ([eko.]) , (Organizace, která audit objednává)
clientage _ zákazníci , (n: pl.)
clientage _ klientela ,
clientele _ klientela , (n:)
clients _ klienti , (n:)
cliff _ útes , (n:)
cliff _ úskalí ,
cliff-hanger _ napínavá hra , (n:)
cliffhanger _ napínavá hra , (n:)
cliffhanger _ velmi vyrovnaný souboj ,
Clifford _ Clifford , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
cliffs _ útesy , (n: pl.)
cliffs _ srázy , (n: pl.)
Clifton _ Clifton , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
climacteric _ klimax , (n:)
climacteric _ zlom , (n) , (greek)
climacteric _ klimaktérium , (n:)
climacteric _ klimakterický , (adj:)
climactic _ vrcholný , (adj:)
climate _ podnebí ,
climate _ klima ,
climatic _ klimatický , (adj:)
climatic amplification _ zesílení klimatu , ([eko.])
climatic evaporation _ klimatický výpar , ([eko.])
climatically _ klimaticky , (adv:)
climatize _ klimatizovat , (v:)
climatological _ klimatologický , (adj:)
climatologist _ klimatolog , (n:)
climatology _ klimatologie , (n:)
climatype _ klimatyp , ([eko.])
climax _ nejvyšší bod ,
climax _ klimax (biologie) , ([eko.])
climax _ vyvrcholit , (v:)
climax _ vyvrcholení , (n:)
climax _ vrchol , (n:)
climb _ šplhat, lézt , ([eko.])
climb _ vyšplhat se na ,
climb _ vyšplhat na ,
climb _ vylézt ,
climb _ šplhat se na ,
climb _ stoupání ,
climb _ lézt , (v:)
climb _ šplhat , (v:)
climb _ výstup , , ((of something : na něco))
climb _ stoupat ,
climb down _ ustoupit , (v:)
climb down _ kapitulovat , (v:)
climb out _ vylézt ,
climb out _ vylézat ,
climb over _ přelézt ,
climb over _ přelézat ,
climb the walls _ zbláznit se , (v:)
climb the walls _ být ve stresu ,
climb up _ šplhat ,
climb up _ šplhat se ,
climb up _ vyšplhat ,
climb up _ vyšplhat se ,
climb up _ vylézt ,
climb up _ vylézat ,
climb up _ vystupovat na ,
climb up _ vystoupit na ,
climb-down _ ústup , (n:)
climb-down _ kapitulace , (n:)
climbdown _ ústup od záměru ,
climbed _ lezl ,
climber _ lezec , (n:)
climber _ horolezkyně ,
climber _ horolezec ,
climbing _ horolezectví ,
climbing _ alpinismus ,
climbs _ leze ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line