Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

closely _ blízko ,
closely _ pozorně ,
closely _ těsně , (adv:)
closemouthed _ nemluvný , (adj:)
closeness _ blízkost ,
closeout _ výprodej ,
closer _ bližší , (adj:)
closer _ blíže , (adv:)
closes _ zavírá , (v:)
closest _ nejbližší , (adj:)
closest _ nejdůvěrnější ,
closet _ klozet , (n:)
closet _ komora ,
closet _ skříňka ,
closet _ kredenc ,
closet _ záchod ,
closet _ kumbál ,
closet _ skříň ,
closet _ teoretický , (adj:) , (založený jen na teorii a spekulaci)
closet _ tajný , (adj:)
closet _ soukromý , (adj:)
closet _ důvěrný , (adj:)
closeted _ skrývaný , (adj:) , (varianta: closet (viz))
closeted _ tajný , (adj:) , (varianta: closet (viz))
closeup _ záběr zblízka ,
closeup _ detailní záběr ,
closing _ uzavření , (n:)
closing _ uzavírací , (adj:)
clostridium _ klostridium , (n:)
Clostridium perfringens _ Clostridium perfringens , ([eko.])
closure _ uzávěr , (n: [mat.])
closures _ uzavírky , (n: pl.)
closures _ uzávěry , (n: pl.)
clot _ sraženina , (n:)
cloth _ látkový , (adj:)
cloth _ plátěný , (adj:)
cloth _ plátno ,
cloth _ ubrus ,
cloth _ žínka ,
cloth _ látka , (n:)
cloth _ dečka , (n:)
cloth _ sukno ,
cloth bag _ cestovní brašna ,
clothe _ strojit , (v:)
clothe _ odít , (v:)
clothe _ obléci , (n: pl.)
clothed _ oděný , (adj:)
clothed _ oblečený , (adj:)
clothes _ oděv ,
clothes _ šaty ,
clothes _ oděvy ,
clothes _ oblečení ,
clothes peg _ kolík na prádlo ,
clothes-peg _ kolík na prádlo ,
clothesline _ šňůra na prádlo ,
clothier _ obchodník s konfekcí , (adj:)
clothing _ odívání ,
clothing _ oděvy ,
clothing _ šaty ,
clothing _ šatstvo ,
clothing _ oděvní ,
clothing _ oděv ,
clothing _ oblečení ,
clotted _ sražený , (adj:)
clotting _ srážení , (n:)
cloud _ mračno , (n:)
cloud _ zatemnit , (v:)
cloud _ zastřít ,
cloud _ oblak ,
cloud _ mrak ,
cloud over _ zamračit , (v:)
cloud over _ zatáhnout se ,
cloud over _ zastřít ,
cloud up _ zakalit , (v:)
cloud-cuckoo-land _ vysněný svět ,
cloudberry _ moruška , (n:)
cloudburst _ průtrž mračen ,
clouded _ zatemnil , (v:)
clouded _ zamračený , (adj:)
clouded _ zamračená např. obloha , (adj:)
clouded _ zastřel ,
cloudiness _ zákal , (n:)
cloudiness _ oblačnost , (n:)
cloudless _ bezmračný , (adj:)
cloudlessness _ bezoblačnost , (n:)
cloudlessness _ bezmračnost , (n:)
clouds _ mraky , (n: pl.)
clouds on the horizon _ objevil se problém ,
cloudscape _ scéna s oblaky ,
cloudy _ chmurný , (adj:)
cloudy _ oblačný , (adj:)
cloudy _ oblačno , (adv:)
cloudy _ zamračeno , (adj:)
clout _ uhodit , (v:)
clout _ facka , (n:)
clove _ stroužek , (n:)
clove _ hřebíček ,
clove _ koření hřebíček ,
cloven _ rozštípnutý , (adj:)
cloven _ rozštěpený , (adj:)
cloven hoof _ rozštípnuté kopyto ,
clover _ jetel ,
cloverleaf _ jetelový lístek ,
cloves _ stroužky , (n: pl.)
cloves _ hřebíček , (n:) , (koření)
clown _ klaun , (n:)
clown _ kašpar , (n:)
clown _ šaškovat , (v:)
clown _ paňáca ,
clown _ šašek ,
clowning _ šaškování , (n:)
clownish _ neohrabaný , (adj:)
clownish _ podobný klaunovi ,
clownishness _ neotesanost , (n:)
clownishness _ neohrabanost , (n:)
cloy _ přesytit ,
cloyingly _ nasládle , (adv:)
club _ udeřit , (v:)
club _ klacek , (n:)
club _ utlouci , (n: pl.)
club _ obušek , (n:)
club _ tlouci ,
club _ palice , (n:)
club _ hůl , (n:)
club _ bít , (v:)
club _ kyj ,
club _ klub ,
Club of Rome _ Římský klub , ([eko.])
Club of Rome _ Club of Rome , ([eko.])
club root _ nádor , (n:)
club sandwich _ vícevrstvý sendvič ,
clubbable _ společenský , (adj:)
clubbed _ ubitý , (adj:)
clubbing _ navštěvování klubů ,
clubby _ klubový , (adj:)
clubby _ společenský , (adj:)
clubhouse _ klubovna , (n:)
clubman _ člen klubu ,
clubmoss _ plavuň ,
clubroom _ klubovna , (n:)
clubs _ obušek , (n:)
clubs _ kluby , (n: pl.)
clubs _ tluče ,
clubs _ kříže , , (v kartách)
cluck _ kvokat , (v:)
cluck _ kdákat , (v:)
cluck _ blbec , (n:)
clue _ stopa ,
clue _ klíč ,
clue _ vodítko ,
clued in _ dozvědět se , (v:)
clued-up _ zaměřený na něco ,
clueless _ bezradný , (adj:)
clueless _ pitomý , (adj)
clues _ vodítka , (n:)
clues _ klíče ,
clump _ trs , (n:)
clump _ hlouček ,
clump _ dupat , (v:)
clump _ chumel ,
clump _ shluk , (n:)
clumpy _ těžkopádný , (adj:)
clumsier _ nemotornější , (adj:)
clumsiest _ nejneohrabanější , (adj:)
clumsily _ neobratně , (adv:)
clumsily _ nemotorně , (adv:)
clumsiness _ neohrabanost , (n:)
clumsy _ nemotorný , (adj:)
clumsy _ neohrabaný ,
clumsy _ netaktní ,
clumsy _ neobratný ,
clunch _ ztvrdlý jíl ,
clung _ tíhl ,
clung _ cling/clung/clung , (v: [neprav.])
clung _ lnul ,
clung _ tíhnul ,
clung _ lpěl ,
clung _ přiléhal ,
clung _ držel ,
clunk _ buchnutí , (n:)
clunk _ zvuk dopadu ,
clunker _ rachotina , (n:)
clunky _ neobratný, neohrabaný ,
cluster _ trs , (n:)
cluster _ svazek , (n:)
cluster _ shluk , (n:)
cluster _ nahromadění , (n:)
cluster _ chumel , (n:)
clustered _ nashromážděný , (adj:)
clustered _ nacpaný , (adj:)
clustering _ shromažďování , (n:)
clustering _ shlukování , (n:)
clusters _ svazky , (n: pl.)
clusters _ shluky , (n: pl.)
clutch _ spojka , (n: [aut.])
clutch _ sevření ,
clutch _ shluk , (n:)
clutch _ uchopit , (v:)
clutch _ chňapat , (v:)
clutch _ chytit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line