Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

concealment _ utajení , (n:)
concealment _ maskování , (n:)
conceals _ utajuje , (v:)
conceals _ zamlčuje , (v:)
conceals _ skrývá , (v:)
concede _ přiznat , (v:)
concede _ připustit , (v:)
conceded _ přiznaný , (adj:)
conceit _ ješitnost , (n:)
conceit _ domýšlivost , (n:)
conceit _ nafoukanost , (n:)
conceited _ domýšlivý ,
conceivability _ představitelnost , (n:)
conceivable _ myslitelný ,
conceivableness _ myslitelnost , (n:)
conceivably _ myslitelně ,
conceive _ otěhotnět , (v:)
conceive _ koncipovat , (v:)
conceive _ představit si ,
conceive _ počínat ,
conceive _ počít ,
conceived _ počal ,
concentrate _ soustředit ,
concentrate on _ soustředit se na ,
concentrated _ koncentrovaný , (adj:)
concentrates _ koncentruje , (v:)
concentrating _ koncentrující , (adj:)
concentration _ zhuštění , (n:)
concentration _ soustřeďování , (n:)
concentration _ soustředění , (n:)
concentration _ koncentrace , (n:)
concentration camp _ koncentrační tábor ,
concentration EC50 _ koncentrace EC50 , ([eko.])
concentration LC100 _ koncentrace LC100 , ([eko.])
concentration LC50 _ koncentrace LC50 , ([eko.])
concentration period _ doba koncentrace , ([eko.])
concentrations _ koncentrace , (pl.)
concentrator _ koncentrátor , (n:)
concentrator _ hutní závod ,
concentre _ zaměřit , (v:)
concentric _ soustředěný , (adj:)
concentricity _ středovost , (n:)
concentricity _ soustředěnost , (n:)
concentricity _ koncentricita ,
Concepcion _ Concepcion , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
concept _ představa , (n:)
concept _ koncept , (n:)
concept _ koncepce , (n:)
concept _ pojetí ,
concept _ pojem ,
conception _ představa , (n:)
conception _ početí , (n:)
conception _ pojetí , (n:)
conception _ nápad , (n:)
conception _ chápání , (n:)
conception _ koncepce , (n:)
conceptional _ abstraktní , (adj:)
conceptions _ koncepce , (pl.)
concepts _ koncepty , (n: pl.)
conceptual _ konceptuální , (adj:)
conceptualisation _ konceptualizace , (n:)
conceptualise _ vytvořit pojem ,
conceptualising _ vytváření pojmu ,
conceptualism _ konceptualismus ,
conceptualization _ vymyšlení konceptu ,
conceptualize _ vytvořit pojem ,
conceptually _ pojmově , (adv:)
conceptually _ koncepčně , (adv:)
conceptus _ zárodek , (n:)
concern _ záležitost , (n:)
concern _ podnik , (n:)
concern _ koncern , (n:)
concern _ týkat se , ([obec.])
concern _ starost ,
concern _ obava , (n:)
concern o.s. with _ zabývat se ,
concerned _ zúčastněný , (adj:)
concerned _ znepokojený , (adj:)
concerned _ zaujatý , (adj:)
concerned _ zainteresovaný , (adj:)
concerned _ obavat se , , (I am concerned/obavam se)
concernedly _ zúčastněně , (adv:)
concerning _ ve věci ,
concerning _ pokud jde o ,
concerning _ co se týče ,
concerning _ týkající se ,
concerning _ ohledně ,
concerns _ týká se ,
concerns _ týče se ,
concert _ koncertní ,
concert _ koncert , (n:)
concert _ soulad , (n:)
concert _ shoda , (n:)
concert _ souhra , (n:)
concert grand _ koncertní křídlo ,
concert grand piano _ koncertní křídlo ,
concert hall _ koncertní síň ,
concert hall _ síň ,
concert-grand _ koncertní křídlo ,
concert-hall _ koncertní síň ,
concerted _ koncertoval , (v:)
concerti _ koncert , (n:)
concertina _ harmonika , (n:)
concertina fold _ leporelo ,
concerto _ koncert , (n:)
concertos _ koncerty , (n: pl.)
concerts _ koncerty , (n: pl.)
concession _ koncese , (n:)
concession _ oprávnění ,
concession _ koncesovaný , (adj:)
concession _ povolení ,
concession _ úleva ,
concession _ sleva ,
concession _ koncese, oprávnění , ([eko.])
concession _ výsada , (n:)
concession _ ústupek , (n:)
concession _ připuštění , (n:)
concessionaire _ koncesionář , (n:)
concessional _ ustupující , (adj:)
concessionary _ zlevněný , (adj:)
concessionary _ koncesionářský , (adj:)
concessionary _ koncesionář , (n:)
concessions _ výsady , (n: pl.)
concessions _ ústupky , (n: pl.)
concessions _ oprávnění , (pl.)
concessive _ přípustkový , (adj:)
conch _ lastura , (n:)
concha _ apsida , (n:)
conchologist _ konchyliolog ,
conchology _ konchyliologie , (n:)
concierge _ recepční , (podst. jm.)
conciliar _ konciliární , (adj:)
conciliate _ smířit , (v:)
conciliation _ vyrovnání , (n:)
conciliation _ smíření , (n:)
conciliation _ usmíření , (n:)
conciliator _ usmiřovatel , (n:)
conciliatory _ smířlivý , (adj:)
conciliatory _ smírčí ,
concinnity _ elegance , (n:)
concise _ zhuštěný , (adj:)
concise _ stručný ,
concisely _ stručně , (adv:)
conciseness _ výstižnost , (n:)
concision _ zohavení , (n:)
conclave _ tajná schůzka , (n:)
conclave _ schůzka za zavřenými dveřmi ,
conclave _ konkláve ,
conclude _ ukončit , (v:)
conclude _ usuzovat , (v:)
conclude _ vyvodit , (v:)
conclude _ vyjednat , (v:)
conclude _ uzavřít , (v:)
conclude _ přijít k názoru ,
conclude _ dohodnout , (v:)
concluded _ zakončil , (v:)
concluded _ vyvodil , (v:)
concluded _ usoudil , (v:)
concludes _ vyvozuje , (v:)
concludes _ zakončuje , (v:)
concludes _ vyjednává , (v:)
concluding _ konečný , (adj:)
conclusion _ sjednání , (n:)
conclusion _ vývod , (n:)
conclusion _ uzavření , (n:)
conclusion _ úsudek , (n:)
conclusion _ závěr , (n:)
conclusion and improvement assessment _ závěr a hodnocení zlepšení , ([eko.]) , (Fáze LCA která definuje závěry studie)
conclusions _ vyvození , (n:)
conclusions _ ukončení , (pl.) , (n:)
conclusions _ závěry , (n: pl.)
conclusive _ přesvědčivý , (adj:)
conclusive _ průkazný , (adj:)
conclusive _ nezvratný , (adj:)
conclusive _ rozhodující , (adj:)
conclusively _ průkazně , (adv:)
conclusively _ nezvratně , (adv:)
conclusiveness _ přesvědčivost , (n:)
conclusiveness _ nezvratnost , (n:)
concoct _ vymyslet , (v:)
concoct _ smísit , (v:)
concoct _ sestavit , (v:)
concoct _ osnovat , (v:)
concocted _ vymyšlený , (adj:)
concocted _ namíchaný , (adj:)
concoction _ smíchání , (n:)
concoction _ namíchání , (n:)
concomitance _ koexistence , (n:)
concomitance _ konkomitance ,
concomitans _ průvodní ,
concomitant _ průvodní , (adj:)
concord _ shoda , (n:)
concord _ soulad , (n:)
Concord _ hl.m. - New Hampshire v USA , (n: [jmén.])
concordance _ soulad , (n:)
concordance _ shoda , (n:)
concordant _ souhlasný , (adj:)
concordant _ konkordantní , (adj:)
concordant _ harmonický , (adj:)
concordat _ konkordát , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line