Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

Concordia _ město - Argentina , (n: [jmén.])
concort _ svornost ,
concourse _ nahromadění , (n:)
concourse _ hala , (n:)
concrescence _ srůst , (n:)
concrete _ vybetonovat , (v:)
concrete _ konkrétní ,
concrete _ betonovat , (v:)
concrete _ beton , (n:)
concrete _ betonový , (adj:)
concrete system _ konkretní systém , ([eko.])
concrete wall _ betonová zeď ,
concretely _ konkrétně , (adv:)
concretely _ hmatatelně , (adv:)
concreteness _ konkrétnost , (n:)
concreting _ betonující , (adj:)
concreting _ betonování , (n:)
concretion _ zhutňování , (n:)
concretion _ konkrece , (n:)
concretize _ konkretizovat , (v:)
concubinage _ konkubinát , (n:)
concubine _ konkubína , (n:)
concupiscence _ žádostivost , (n:) , (tělesná žádostivost)
concupiscence _ chtíč , (n:)
concupiscent _ smyslný , (adj:)
concupiscent _ chlípný , (adj:)
concur _ souhlasit , (v:)
concur _ shodovat se ,
concur _ být ve shodě , (v:)
concur _ spolupůsobit , (v:)
concurrence _ souběžnost , (n:)
concurrence _ shoda ,
concurrence _ sbíhání ,
concurrence _ souhlas ,
concurrence _ souběh ,
concurrence _ spolupůsobení ,
concurrency _ souběžnost , (n:)
concurrent _ souběžný , (adj:)
concurrently _ současně , (adv:)
concurrently _ souběžně , (adv:)
concuss _ otřást , (v:)
concuss _ způsobit otřes mozku ,
concussion _ otřes , (n:)
concussion _ otřes mozku ,
concussive _ otřesový , (adj:)
condemn _ určit k demolici ,
condemn _ odsoudit , (v:)
condemnable _ zavrženíhodný , (adj:)
condemnation _ odsouzení , (n:)
condemnatory _ odsuzující , (adj:)
condemned _ odsouzený , (adj:)
condemner _ zabavovatel majetku ,
condemning _ odsuzující , (adj:)
condemns _ zavrhuje , (v:)
condemns _ odsuzuje , (v:)
condensable _ kondenzovatelný , (adj:)
condensable _ zkapalnitelný , (adj:)
condensate _ kondenzát , (n:)
condensation _ kondenzace , (n:)
condense _ zkrátit , (v:)
condense _ kondenzovat , (v:)
condensed _ zhuštěný , (adj:)
condensed milk _ kondenzované mléko ,
condenser _ kondenzátor , (n:)
condensing _ kondenzování , (n:)
condensing _ kondenzační , (adj:)
condescend _ ráčit , (v:)
condescend _ milostivě svolit ,
condescend _ chovat se povýšeně ,
condescend _ snížit se , (v:)
condescending _ blahosklonný , (adj:)
condescendingly _ blahosklonně , (adv:)
condescension _ blahosklonnost , (n:)
condign _ zasloužený , (adj:)
condiment _ koření , (n:)
condition _ stav , (n:)
condition _ kondice , ([eko.])
condition _ postavení ,
condition _ podmínka , (n: [mat.])
conditional _ podmínečný , (adj:)
conditional _ podmiňovací , (adj:)
conditional _ podmíněný , (adj:)
conditionality _ podmínečnost , (n:)
conditionally _ závisle , (adv:)
conditionally _ podmínečně , (adv:)
conditionals _ podmínky , (n: pl.)
conditioned _ podmíněný , (adj:)
conditioned reflex _ podmíněný reflex , ([eko.])
conditioner _ kondicionér , (n:)
conditioning _ upravování , (n:)
conditioning _ kondicionování , (n:)
conditioning _ klimatizace , (n:)
conditioning _ formování , (n:)
conditioning irrigation _ klimatizační závlaha , ([eko.])
conditions _ vnější podmínky ,
conditions _ okolnosti ,
conditions _ podmínky , (n: pl.)
condole _ soucítit , (v:)
condole _ kondolovat , (v:)
condole _ projevit soustrast ,
condole with _ projevit soustrast ,
condoled _ projevil soustrast ,
condolence _ projev soustrasti ,
condolence _ soucítění ,
condolence _ soustrast , (n:)
condolence _ kondolence , (n:)
condom _ prezervativ , (n:)
condom _ kondom ,
condom _ guma , , (slangově)
condominium _ kondominium , (n:)
condominium _ kondominát , (n:)
condominium _ zakoupený byt , , (v obytném domě)
condoms _ prezervativy , (n: pl.)
condoms _ kondomy , (n: pl.)
condonable _ odpustitelný , (adj:)
condonation _ prominutí , (n:)
condonation _ odpuštění , (n:)
condone _ prominout , (v:)
condone _ odpustit , (v:)
condoned _ prominutý , (adj:)
condoned _ odpuštěný , (adj:)
condoning _ prominutí , (n:)
condoning _ odpuštění , (n:)
condor _ kondor , (n:)
conduce _ vést , (v:)
conduce _ přispívat , (v:)
conducive _ vodivý , (adj:)
conducive _ vedoucí , (adj:)
conducive _ napomáhající , (adj:)
conduct _ provedení , (n:)
conduct _ provozovat , (v:)
conduct _ vést , (v:)
conduct _ vedení , (n:)
conduct _ řízení , (n:)
conduct _ řídit , (v:)
conduct _ provádět , (v:)
conduct _ organizovat , (v:)
conduct _ doprovod , (n:)
conduct _ dirigovat , (v:)
conductance _ vodivost , (n:)
conducted _ vedený , (adj:)
conducted _ vedl , (v:)
conducted _ řídil , (v:)
conducted _ provázen , (v:)
conducted _ prováděl , (v:)
conducted _ organizoval , (v:)
conductibility _ vodivost , (n:)
conductible _ voditelný , (adj:)
conducting _ vodicí , (adj:)
conducting _ vodivý , (adj:)
conducting _ vedení , (n:)
conducting drain _ svodný drén , ([eko.])
conducting drainage assembly _ drenážní souřad , ([eko.])
conducting main drainage ditch _ svodný odvodňovací příkop , ([eko.])
conduction _ vodivost , (n:)
conduction _ kondukce , (n:)
conductive _ vodivý , (adj:)
conductivity _ vodivost ,
conductor _ vodič , (n:)
conductor _ dirigent , (n:)
conductor _ průvodčí ,
conductors _ dirigenti , (n:)
conductors _ vodiče ,
conductress _ dirigentka , (n:)
conduit _ vodovod , (n:)
conduit _ trubka , (n:)
conduit _ roura , (n:)
conduit _ kanál , (n:)
conduit _ potrubí ,
condustance _ vodivost , , (např. tepelná vodivost)
condyle _ kloubní hrbol ,
cone _ šiška , (n:)
cone _ konický ,
cone _ homole ,
cone _ konus ,
cone _ kornout ,
cone _ kuželka ,
cone _ kužel , (n: [mat.])
cone cells _ čípky , (n: pl. [bio.]) , (buňky oční sítnice)
cone-shaped _ kuželovitý , (adj:)
cones _ kužely , (n: pl.)
cones _ kornouty , (n: pl.)
cones _ čípky , (n: pl. [bio.]) , (buňky oční sítnice)
Conestoga _ vůz dobyvatelů Ameriky ,
Conestoga wagon _ vůz dobyvatelů Ameriky ,
coney _ králík , (n:)
confabulate _ hovořit , (v:)
confabulation _ diskuse , (n:)
confabulation _ porada , (n:)
confabulation _ konfabulace , (n:)
confect _ složit , (v:)
confect _ sestavit , (v:)
confection _ cukroví , (n:)
confection _ připravovat z přísad ,
confectionary _ cukrářský , (adj:)
confectioner _ cukrář , (n:)
confectionery _ cukrovinky , (n:)
confectionery _ cukrářství , (n:)
confectionery _ cukrářské zboží ,
confectioner´s _ cukrárna ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line