Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

calm _ vlažný , (adj:)
calm _ utišit , (v:)
calm _ uklidnit , (v:)
calm _ tichý , (adj:)
calm _ ticho , (n:)
calm _ klid , (n:)
calm _ bezvětrný , (adj:)
calm _ klidný , (adj:)
calm _ bezvětří , (n:)
calm down _ utišit , (v:)
calm down _ uklidnit , (v:)
calm down _ chlácholit , (v:)
calmed _ zklidněný , (adj:)
calmer _ klidnější , (adj:)
calmest _ nejklidnější , (adj:)
calming _ ztišující ,
calming _ uklidňující ,
calmly _ klidně ,
calmly _ tiše ,
calmness _ poklid , (n:)
calomel _ kalomel , (n:)
caloric _ kalorický ,
calorie _ kalorie ,
calories _ kalorie , (pl.)
calorifacient _ ohřívací , (adj:)
calorific _ výhřevný ,
calorific _ tepelný ,
calorimeter _ kalorimetr ,
calorimetric _ kalorimetrický , (adj:)
calorimetry _ kalorimetrie , (n:)
calque _ kalk , (n:)
calthrop _ kovový ježek ,
caltrop _ kovový ježek ,
calumet _ kalumet , (n:)
calumniate _ pomlouvat ,
calumniation _ pomlouvání ,
calumniation _ hanobení ,
calumniator _ nactiutrhač ,
calumnious _ pomlouvačný , (adj:)
calumny _ pomluva ,
calvaria _ lebka , (n:)
calvary _ kalvárie , (n:)
calvary _ boží muka ,
Calvary _ Calvary , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Calvary _ pahorek na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus ,
Calvary _ Golgota ,
calve _ otelit se ,
Calvert _ Calvert , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
calves _ telata ,
Calvin _ Kelvin ,
Calvin _ Calvin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Calvinism _ kalvínství , (n:)
Calvinism _ kalvinismus , ([náb.])
Calvinist _ kalvinista , ([náb.])
Calvinist _ kalvínský , (adj:)
Calvinistic _ kalvínský , (adj:)
Calvinistic _ kalvinistický , ([náb.])
calyces _ kalichy , (n: pl.)
calycinal _ kalichovitý , (adj:)
calycine _ kalichovitý , (adj:)
calypso _ druh písně ,
calypso _ druh orchideje ,
calyx _ kalich , ([bot.])
CAM _ počítačem podporovaná výroba , ([it.])
cam _ vačka , ([tech.])
cam _ zkráceně kamera ,
camaraderie _ kamarádství , (n:)
camarilla _ kamarila ,
camber _ zaoblení , ([tech.])
camber _ vzepětí , ([tech.])
camber _ vydutost , ([tech.])
camber _ sklon , ([tech.])
camber _ prohnutí , ([tech.])
camber _ průhyb , ([tech.])
cambium _ kambium , ([chem.])
Cambodia _ Kambodža ,
Cambodian _ Kambodžanka , (n:)
Cambodian _ Kambodžan , (n:)
Cambodian _ kambodžský , (adj:)
cambrian _ kambrium ,
cambric _ batist , (n:)
Cambridge _ Cambridge , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
Cambridge _ univerzitní město na jihovýchodě Velké Británie ,
camcorder _ videokamera ,
Camden _ Camden , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
came _ přišli ,
came _ come/came/come , (v: [neprav.])
came _ šel ,
came _ přišel ,
came out _ vyšel ,
camel _ velbloud ,
camel s hair _ velbloudí srst ,
camel-hair _ z velbloudí srsti ,
camelhair _ velbloudí chlup , (n:)
camelhair _ z velbloudí srsti ,
camellia _ kamélie ,
camelopard _ žirafa , (n:)
Camelot _ Camelot , (n: [jmén.] [myt.]) , (hrad krále Artuše)
Camelotian _ týkající se Camelotu , (adj:) , (např.)
camels _ velbloudi ,
cameo _ portrét , (n:)
cameo _ kamej ,
camera _ kamera ,
camera _ fotoaparát ,
cameraman _ kameraman ,
cameraman _ fotoreportér ,
cameramen _ kameramani ,
cameras _ kamery ,
camerawoman _ kameramanka ,
camerawoman _ fotoreportérka ,
camerawork _ kamera , (n:)
Cameron _ Cameron , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Cameroon _ Kamerun ,
Cameroonian _ Kamerunec , (n:)
Cameroonian _ Kamerunka , (n:)
Cameroonian _ kamerunský , (adj:)
Camilla _ Kamila ,
Camilla _ Camilla ,
Camilla _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Camille _ Camille , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Camino _ Camino , (n: [jmén.]) , (příjmení)
camion _ kamión , (n:)
CAMIS _ Computer Assisted Minimally Invasive Surgery , ([zkr.] [voj.])
camisole _ živůtek , (n:)
camisole _ dámský nátělník ,
camlet _ kamelot , (n:)
camomile _ heřmánek ,
camouflage _ maskování , (n:)
camouflage _ maskovat , (v:)
camouflage _ kamufláž , (n:)
camouflaged _ maskovaný ,
camp _ utábořit , (v:)
camp _ kemp , (n:)
camp _ kempink , (n:)
camp _ kempovat , (v:)
camp _ tábořiště ,
CAMP _ program kontinuálního monitorování ovzduší , ([eko.])
camp _ tábořit ,
camp _ tábor ,
camp down _ tábořit , (v:)
camp follower _ souputník , (n:)
camp meeting _ náboženské setkání [amer.] , , (pod širým nebem)
camp out _ tábořit , (v:)
campacting zone _ zóna zhutnění , ([eko.])
campaign _ vést kampaň ,
campaign _ tažení ,
campaign _ válečné tažení , (n:)
campaign _ účastnit se válečného tažení , (v:)
campaign _ kampaň , (n:)
campaigned _ vedl kampaň ,
campaigner _ bojovník , (n:)
campaigners _ bojovníci , (n: pl.)
campaigning _ předvolební kampaň ,
campaigns _ kampaně ,
campanile _ kampanila , (n:)
campanological _ týkající se zvonařství , (n:)
campanologist _ zvonař , (n:)
campanology _ zvonařství , (n:)
campanology _ kampanologie , (n:)
campanulate _ zvonkovitý , (adj:)
Campbell _ Campbell , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
camper _ rekreant , (n:)
camper _ karavan , (n:)
camper _ táborník ,
campers _ kempující , (pl.)
campesino _ pracovník na farmě , , (v Latinské Americe)
campesino _ farmář , , (v Latinské Americe)
campfire _ táborák , (n:)
campground _ tábořiště ,
camphor _ kafr , ([chem.])
camphoric _ kafrový , (adj:)
camping _ táboření , (n:)
camping _ kempování , (n:)
camping _ kempink , (n:)
camping _ autokempink , ([eko.])
camping _ stanování ,
camping site _ autokemping ,
campion _ silenka , (n:)
camps _ kempy ,
campsis _ trubač kořenující , (n: [bot.])
campsite _ kemp ,
campus _ univerzita , ([přen.])
campus _ areál školy nebo univerzity ,
campuses _ kampusy ,
campy _ kempový , (adj:)
Campylobacter _ Campylobacter , , (Rod baktérií způsobující průjmové onemocnění (kampylobakteriózu). Kampylobaktery jsou velmi rozšířenými mikroby. Objevují se u většiny teplokrevných domácích; hospodářských a divokých zvířat.)
camshaft _ vačkový hřídel ,
Camus _ Camus , (n: [jmén.]) , (příjmení)
can _ umím ,
can _ mohu ,
can _ konzerva , (n:)
can _ umět , (v:)
can _ moci , (v:)
can _ zadek , (n: [vulg.] [slang.] [žert.] [amer.])
can _ plechovka , (n:)
can _ konzervovat , (v: [amer.] [hovor.])
can _ konev , (n:)
can _ může ,
can _ moct ,
can _ kanystr ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line