Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

conker _ kaštan , (n:)
Conklin _ Conklin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Conley _ Conley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
conman _ podvodník , (n:)
Conn _ Conn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Connally _ Connally , (n: [jmén.]) , (příjmení)
connate _ sourodý , (adj:)
connate _ spřízněný , (adj:)
connate _ vrozený , (adj:)
connate _ současně narozený ,
connatural _ vrozený , (adj:)
connatural _ přirozený , (adj:)
connect _ navazovat , (v:)
connect _ spojovat ,
connect _ spojit , , (se)
connect to _ napojit , (v:)
connected _ připojený , (adj:)
connected _ souvislý , (adj:)
connected _ zapojený , (adj:)
connected _ spojený , (adj:)
connectedness _ spojitost , (n:)
connectedness _ propojenost , (n:)
Connecticut _ stát v USA , (n: [jmén.])
connecting _ připojování , (n:)
connecting _ zapojovací , (adj:)
connecting _ spojující , (adj:)
connecting _ spojovací , (adj:)
connecting _ připojovací , (adj:)
connection _ spojitost , (n:)
connection _ přípojka , (n:)
connection _ souvislost ,
connection _ spojení ,
connections _ spoje ,
connective _ spojka , (n:)
connective tissue _ pojivová tkáň ,
connectives _ spojky , (n: pl.)
connectivity _ spojitost , (n:)
connectivity _ propojitelnost , (n:)
connectivity _ souvislost , (n:)
connector _ konektor , (n:)
connectors _ spojky , (n: pl.)
connectors _ konektory , (n: pl.)
connects _ spojuje , (v:)
connects _ propojuje , (v:)
Connelly _ Connelly , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Conner _ Conner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
connexion _ vztah , (n:)
connexion _ souvislost , (n:)
connexion _ spojitost , (n:)
Connie _ Connie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
conniption _ hysterie , (n:)
conniption _ záchvat vzteku ,
connivance _ schvalování , (n:)
connive _ intrikovat , (v:)
connive _ trpět , (v:)
connive _ mlčky schvalovat , (v:)
connive at _ dát tichý souhlas k ,
connived _ zavíral nad něčím oči ,
connived _ mlčky schvaloval ,
conniving _ potměšilý ,
connoisseur _ znalec , (n:)
connoisseurship _ znalectví , (n:)
Connors _ Connors , (n: [jmén.]) , (příjmení)
connotation _ význam , (n:)
connotations _ významy , (n: pl.)
connotative _ implikující , (adj:)
connote _ znamenat , (v:)
connoted _ znamenal , (v:)
connubial _ manželský , (adj:)
conoid _ kuželovitý , (adj:)
conquer _ vybojovat , (v:)
conquer _ zdolat ,
conquer _ dobýt , (v:)
conquerable _ přemožitelný , (adj:)
conquerable _ dobytný , (adj:)
conquered _ dobytý , (adj:)
conquering _ dobývání ,
conqueror _ dobyvatel , (n:)
conquest _ zábor , (n:)
conquest _ dobytí ,
conquests _ dobytí , (pl.)
conquistador _ dobyvatel , (n:)
conquistador _ conquistador , (n:)
Conrad _ Konrád ,
Conrad _ Conrad , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
consanguineous _ pokrevný , (adj:)
consanguinity _ pokrevní příbuzenství , (n:)
consarned _ zpropadený , (adj:)
conscience _ svědomí ,
conscience-smitten _ kajícný , (adj:)
conscience-stricken _ kajícný , (adj:)
conscienceless _ nesvědomitý , (adj:)
consciences _ svědomí , (pl.)
conscientious _ svědomitý , (adj:)
conscientiously _ svědomitě , (adv:)
conscientiousness _ svědomitost , (n:)
conscientiousness _ pečlivost , (n:)
conscionable _ svědomitý , (adj:)
conscious _ při smyslech ,
conscious _ sebevědomý , (adj:)
conscious _ uvědomělý , (adj:)
conscious _ vědomý si ,
conscious _ vědomý , (adj:)
conscious _ úmyslný , (adj:)
conscious _ vědom ,
conscious _ při vědomí ,
consciously _ vědomě , (adv:)
consciousness _ vědomí ,
conscript _ odvedený ,
conscription _ branná povinnost , (n:)
consecrate _ zasvětit , (v:)
consecrate _ požehnat , (v:)
consecrate _ vysvětit , (v:)
consecrated _ zasvěcený , (adj:)
consecration _ vysvěcení , (n:)
consecutive _ postupný , (adj:)
consecutive _ nepřetržitý , (adj:)
consecutive _ následný ,
consecutive _ následující ,
consecutively _ postupně , (adv:)
consecutively _ nepřetržitě , (adv:)
consecutively _ následně , (adv:)
consensual _ konsenzuální , (adj:)
consensually _ konsenzuálně , (adv:)
consensus _ konsensus ,
consensus _ souhlas , (n:)
consensus _ shoda , (n:)
consensus _ konsenzus , (n:)
consent _ svolení ,
consent _ souhlas ,
consent to _ přisvědčit , (v:)
consent to _ souhlas s ,
consentaneous _ souhlasící , (adj:)
consentaneous _ souhlasný , (adj:)
consented _ svolil , (v:)
consented _ dovolil , (v:)
consentient _ souhlasící , (adj:)
consentient _ souhlasný , (adj:)
consenting _ svolení , (n:)
consenting _ plnoletý , (adj:)
consenting _ dovolení , (n:)
consequence _ konsekvence , (n:)
consequence _ důsledek , (n:)
consequence _ výsledek , (n:)
consequence _ následek ,
consequence _ význam , (n:)
consequence analysis _ analýza následků , ([tech.])
consequences _ důsledky ,
consequences _ následky , (n: pl.)
consequent _ konsekventní (vodní tok) , ([eko.])
consequent _ výsledný , (adj:)
consequent _ následující , (adj:)
consequential _ následující , (adj:)
consequential _ následný , (adj:)
consequentiality _ logičnost , (n:)
consequentiality _ důslednost , (n:)
consequentially _ důsledně , (adv:)
consequently _ následně ,
consequently _ proto tedy ,
consequently _ tedy ,
consequently _ tudíž ,
consequently _ proto , (adv:)
consequently _ následkem toho , (adv:)
conservancy _ ochrana životního prostředí ,
conservation _ zachování , (n:)
conservation _ uchování , (n:)
conservation _ konzervace , (n:)
conservation _ zadržování , (v:)
conservation reserve programme _ program ochrany rezervace , ([eko.])
conservation-tillage _ ochranné obdělávání půdy , ([eko.])
conservationist _ konzervativec , (n:)
conservationist _ ochránce přírody ,
conservatism _ konzervatizmus , (n:)
conservatism _ konzervativismus , (n:)
conservatism _ konzervatismus , (n:)
conservative _ konzervativec , (n:)
conservative _ opatrný , (adj:)
conservative _ konzervativní , (adj:)
conservative modelling _ konzervativní modelování , ([eko.])
conservatively _ opatrně , (adv:)
conservatively _ konzervativně , (adv:)
conservativeness _ konzervativnost , (n:)
conservatives _ konzervativci , (n: pl.)
conservatoire _ konzervatoř , (n:)
conservator _ kustod , (n:)
conservator _ restaurátor , (n:)
conservatory _ konzervátor , (n:)
conservatory _ skleník , (n:)
conservatory _ konzervatoř , (n:)
conserve _ zachovat , (v:)
conserve _ šetřit , (v:)
conserve _ konzervovat , (v:)
conserved _ konzervovaný , (adj:)
conserves _ zavařeniny , (n:)
conserving _ zachovávající , (adj:)
conserving irrigation norm _ záchovná závlahová dávka , ([eko.])
consider _ uvažovat , (v:)
consider _ uvažovat o ,
consider _ posoudit , (v:)
consider _ brát ohled na ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line