Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

constitute _ zřídit , (v:)
constitute _ ustanovit , (v:)
constitute _ jmenovat , (v:)
constitute _ dosadit , (v:)
constituted _ vytvořený , (adj:)
constituted _ ustanovený , (adj:)
constituted _ jmenovaný , (adj:)
constitutes _ ustanovuje , (v:)
constitutes _ dosazuje , (v:)
constituting _ ustavující , (adj:)
constituting _ stanovující , (adj:)
constitution _ konstituční ,
constitution _ ustavení ,
constitution _ zřízení , (n:)
constitution _ ústava , (n:)
constitution _ tělesná konstituce ,
constitution _ složení , (n:)
constitution _ konstituce , (n:)
constitutional _ ústavní , (adj:)
constitutional _ podstatný , (adj:)
constitutional _ konstituční , (adj:)
constitutionalism _ konstitucionalizmus , (n:)
constitutionalist _ konstitucionalista ,
constitutionality _ ústavnost , (n:)
constitutionally _ ústavně , (adv:)
constitutions _ utváření , (n:)
constitutions _ ústavy , (n: pl.)
constitutive _ konstitutivní , (adj:)
constitutively _ konsitutivně ,
constrain _ přinutit , (v:)
constrain _ nutit , (v:)
constrained _ vynucený , (adj:)
constrained _ přinucený , (adj:)
constrained _ nucený , (adj:)
constrainedly _ nuceně ,
constraining _ omezující , (adj:)
constraining _ limitující , (adj:)
constrains _ přinucuje , (v:)
constrains _ omezuje , (v:)
constraint _ zdrženlivost , (n:)
constraint _ rozpaky ,
constraint _ přinucení , (n:)
constraint _ omezení , (n:)
constraint _ nátlak , (n:)
constraint _ donucení , (n:)
constraint _ sebeovládání ,
constraint _ stísněnost ,
constraints _ zábrany , (n: pl.)
constraints _ omezení , (pl.) , (n:)
constrict _ stlačit , (v:)
constrict _ slisovat , (v:)
constrict _ sevřít , (v:)
constricted _ zúžený , (adj:)
constricted _ stáhnutý , (adj:)
constricted _ sevřený , (adj:)
constricted _ omezený , (adj:)
constriction _ konstrikce , (n:)
constrictive _ zužující , (adj:)
constrictor _ škrtič , (n:)
constrictor _ sval svěrač ,
constrictor _ had škrtič ,
constringe _ stlačit , (v:)
constringe _ stáhnout , (v:)
constringent _ stlačující , (adj:)
constringent _ stahující , (adj:)
construct _ sestrojit , (v:)
construct _ stavět ,
construct _ zkonstruovat , (v:)
construct _ konstruovat , (v:)
construct _ postavit ,
construct _ budovat ,
construct _ zbudovat ,
constructable _ zkonstruovatelný , (adj:)
constructed _ zkonstruovaný , (adj:)
constructed _ vybudovaný , (adj:)
constructed _ sestavený , (adj:)
constructed markets _ konstruované trhy , ([eko.])
constructing _ sestavující , (adj:)
constructing _ konstruující , (adj:)
construction _ zhotovení , (n:)
construction _ sestrojení , (n:)
construction _ provedení , (n:)
construction _ stavění , (n:)
construction _ konstrukce , (n:)
construction site _ staveniště ,
construction waste _ stavební odpad , ([eko.])
constructional _ konstrukční , (adj:)
constructionist _ konstruktér ,
constructions _ konstrukce , (pl.)
constructive _ konstruktivní , (adj:)
constructively _ konstruktivně , (adv:)
constructiveness _ konstruktivnost , (n:)
constructivism _ konstruktivizmus , (n:)
constructivism _ konstruktivismus , (n:)
constructivist _ konstruktivista , (n:)
constructor _ stavitel , (n:)
constructor _ konstruktor , (n:)
constructor _ konstruktér , (n:)
constructs _ staví , (v:)
constructs _ konstruuje , (v:)
constructs _ buduje , (v:)
construe _ vyvozovat , (v:) , (logicky)
construe _ vykládat , (v:) , (slova, činy)
construe _ vyložit , (v:) , (slova, činy)
construe with _ tvořit vazbu ,
construe with _ pojit se s ,
construed _ vykládaný , (adj:)
construed _ interpretovaný , (adj:)
consubstantial _ konsubstanciální , (adj:)
consubstantiation _ konsubstanciace , (n:)
consuetude _ zvyklost , (n:)
consuetudinary _ zvykový , (adj:)
consul _ konzul , (n:)
consular _ konzulární , (adj:)
consulate _ konzulát , (n:)
consulship _ konzulství , (n:)
consult _ poradit se , ([eko.])
consult _ radit se ,
consult _ projednat , (v:)
consult _ konzultovat , (v:)
consultancies _ poradenství , (pl.)
consultancy _ konsultace , ([eko.])
consultancy _ poradenství , (n:)
consultant _ konzultant , ([eko.])
consultant _ poradce ,
consultants _ konzultanti , (n:)
consultation _ porada , (n:)
consultation _ konzultace , (n:)
consultations _ konzultace , (n:)
consultative _ konzultativní , (adj:)
Consultative Group for International Agricultural *** _ Consultative Group for International Agricultural *** , ([eko.])
Consultative Group for International Agricultural *** _ CGIAR Consultative Group for International Agricultural *** , ([eko.])
consulted _ projednaný , (adj:)
consulted _ konzultovaný , (adj:)
consulting _ konzultování , (n:)
consulting _ konzultující , (adj:)
consulting _ konzultační , (adj:)
consulting room _ poradna , (n:)
consumable _ stravitelný , (adj:)
consumable _ spotřební , (adj:)
consumables _ spotřební zboží , (pl.)
consume _ strávit , (v:)
consume _ konzumovat ,
consume _ sníst ,
consume _ zkonzumovat ,
consume _ spotřebovat ,
consume _ stravovat , (v:)
consumed _ zkonzumovaný , (adj:)
consumed _ konzumovaný , (adj:)
consumer _ zákazník ,
consumer _ konzumní ,
consumer _ spotřebitelský , (adj:)
consumer _ spotřebitel, zákazník , ([eko.])
consumer _ konzument , ([eko.])
consumer _ spotřebitel ,
consumer _ spotřební ,
consumer basket _ spotřební koš ,
consumer credit _ spotřební úvěr ,
consumer culture _ konzumní kultura , ([eko.])
consumer equilibrium _ spotřebitelská rovnováha , ([eko.])
consumer goods _ konzumní zboží , ([eko.])
consumer goods _ spotřební zboží ,
consumer price index _ index spotřebitelských cen , ([eko.])
consumer price index _ index spotřebních cen ,
consumer products, differentiated _ konzumní produkty, diferencované , ([eko.])
consumer society _ spotřebitelská společnost , ([eko.])
consumer society _ konzumní společnost ,
consumer sovereignty _ spotřebitelská suverenita , ([eko.])
consumer spending _ výdaje na spotřebu ,
consumer subsidies _ dotace spotřebitelům , ([eko.])
consumer surplus _ spotřebitelský přebytek , ([eko.])
consumerism _ konzumerizmus , (n:)
consumerism _ konzum , (n:)
consumerist _ spotřebitelský , (adj:)
consumerist _ konzumní , (adj:)
consumers _ spotřebitelé , (n:)
consumes _ konzumuje , (v:)
consuming _ pohlcující , (adj:)
consummate _ zlepšit , (v:)
consummate _ dovršit , (v:)
consummate _ dokonalý , (adj:)
consummated _ zlepšil , (v:)
consummated _ dovršil , (v:)
consummated _ dosáhl něčeho ,
consummately _ perfektně , (adv:)
consummation _ dovršení , (n:)
consummation _ dokončení , (n:)
consumption _ spotřeba ,
consumption _ záhuba , (n:)
consumption _ souchotiny , (n: [hovor.])
consumption expenditures _ spotřebitelské výdaje , ([eko.])
consumption function _ funkce spotřeby , ([eko.])
consumption function _ spotřební funkce ,
consumption pattern _ struktura spotřeby ,
consumption tax _ spotřební daň ,
consumptive _ týkající se tuberkulózy ,
consumptive water-use _ nenávratné užívání vody , ([eko.])
consumptiveness _ sklon k souchotinám ,
contact _ známost , (n:)
contact _ spojení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line