Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

cooperative _ kooperativní , (adj:)
cooperative _ družstevní , (adj:)
cooperative _ družstvo ,
cooperatively _ kooperativně , (adv:)
cooperativeness _ kolegialita , (n:)
cooperator _ družstevník , (n:)
cooperator _ spolupracovník , (n:)
coord (=coordinate) _ súradnica , (n: [zkr.])
coordinate _ souřadnice , (n: [mat.])
coordinated _ koordinovaný , (adj:)
coordinates _ souřadnice , (n:)
coordinates _ koordinuje , (v:)
coordinating _ koordinující , (adj:)
coordinating _ koordinování , (n:)
coordination _ koordinace , (n:)
coordinator _ koordinátor , (n:)
coot _ lyska , (n:)
cootie _ veš , ([slang.])
coowner _ spolumajitel ,
cop _ polda , (n: [hovor.])
cop _ policajt , ([hovor.])
cop _ flojd , (n: [slang.])
cop-out _ vyhýbání se ,
copacetic _ úžasný , (adj:)
copacetic _ senzační , (adj:)
copacetic _ senza ,
copaiba _ kopajva ,
copal _ kopál , (n:)
copartner _ spolupodílník , (n:)
copartner _ společník , (n:)
copartnership _ spolupodílnictví , (n:)
copartnership _ spolupartnerství ,
cope _ zvládnout , (v:)
cope _ zvládat , (v:)
cope _ vyrovnat ,
cope with _ zvládat , (v:)
cope with _ vyrovnat se s ,
cope with _ poradit si s ,
copeck _ kopejka , (n:)
coped _ zvládnutý , (adj:)
coped _ překlenutý , (adj:)
Copeland _ Copeland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Copenhagen _ Kodaň , (n: [zem.]) , (hlavní město Dánska)
Copernican _ týkající se Koperníka , (n:)
Copernicus _ Koperník , (n:)
Copernicus _ polský astronom ,
copes _ zvládá , (v:)
copes _ vypořádává se ,
copes _ potýká se ,
copied _ zkopírovaný , (adj:)
copier _ kopírka , (n:)
copiers _ kopírky , (n: pl.)
copies _ kopie , (pl.)
copilot _ druhý pilot ,
coping _ zvládání , (n:)
coping _ kopírování , (n:)
copious _ hojný , (adj:)
copiously _ vydatně , (adv:)
copiously _ hojně , (adv:)
copiousness _ hojnost , (n:)
copiousness _ bohatost , (n:)
coplanar _ koplanární , (adj:)
Copland _ Copland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Copley _ Copley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
copolymer _ kopolymer , (n:)
copolymerize _ kopolymerovat , (v:)
copper _ policajt , (n:)
copper _ měděný , (adj:)
copper _ polda ,
copper _ měď ,
copper rust _ měděnka , ([eko.])
Copperfield _ postava , (n:)
copperhead _ ploskolebec , (n:)
copperplate _ mědirytina , (n:)
coppersmith _ mědikovec , (n:)
coppery _ měďnatý , (adj:)
coppice _ podrost , (n:)
coppiced _ prosekal , (v:)
coppiced _ prořezal , (v:)
coppicing _ podrostní hospodářství (lesnictví) , ([eko.])
copra _ kopra ,
coprocessor _ koprocesor , (n:)
coprolalia _ koprolalie , (n:)
coprolite _ koprolit ,
coprolith _ koprolit ,
coprophagous _ koprofágní , (adj:)
coprophagous _ živící se výkaly ,
coprophagy _ koprofagie , (n:)
coprophilic microorganism _ koprofilní mikroorganismus , ([eko.])
cops _ policajti ,
copse _ podrost , (n:)
copse _ mlází ,
copter _ vrtulník , (n:)
copter _ helikoptéra , (n:)
Coptic _ koptský , (adj:)
copula _ spona , (n:)
copulate _ kopulovat , (v:)
copulation _ kopulace , (n:)
copulative _ kopulativní , (adj:)
copulatory _ kopulační např. orgán ,
copy _ opisovat , (v:)
copy _ číslo ,
copy _ výtisk , (n:)
copy _ kopie , (n:)
copy down _ opisovat , (v:)
copy editor _ redaktor ,
copybook _ učebnicový , (adj:)
copybook _ příkladný , (adj:)
copycat _ napodobitel , (n:)
copyhold _ závislá držba ,
copyhold _ nájemní statek ,
copyholder _ nájemce statku ,
copying _ kopírující , (adj:)
copyist _ plagiátor , (n:)
copyright _ copyright , (n:)
copyright _ autorské právo ,
Copyright Act _ autorský zákon , (n:)
copyrighted _ vázaný autorským právem, licencovaný , (adj: [práv.])
copywriter _ reklamní textař ,
coquet _ koketa , (n:)
coquet _ koketka , (n:)
coquet _ koketovat , (v:)
coquet _ koketní , (adj:)
coquet _ flirtovat , (v:)
coquetry _ koketování , (n:)
coquette _ koketa , (n:)
coquettish _ koketní ,
coquettishly _ koketně ,
coquettishness _ koketnost ,
coracle _ druh člunu ,
coral _ korálový , (adj:)
coral _ korál , (n:)
coral reef _ korálový útes , (n:)
Coral Sea _ Korálové moře , (n: [zem.]) , (okrajové moře na západě Tichého oceánu)
coral snake _ korálovec , (n:)
coralline _ korálový , (adj:)
corbel _ krakorec , (n:)
Corbett _ Corbett , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Corcoran _ Corcoran , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cord _ lano , (n:)
cord _ šňůra ,
cord _ provaz ,
cordage _ lanoví ,
cordate _ srdcovitý , (adj:)
corded _ provázkový , (adj:)
cordial _ upřímný , (adj:)
cordial _ srdečný ,
cordiality _ srdečnost , (n:)
cordiality _ přívětivost , (n:)
cordially _ upřímně ,
cordially _ srdečně , (adv:)
cordially _ přívětivě , (adv:)
cordillera _ podélné horské pásmo ,
cordite _ kordit ,
corditis _ chorditida ,
cordless _ bezdrátový , (adj:)
Cordoba _ Cordoba , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cordon _ kordón , (n:)
cords _ kabely , (n: pl.)
corduroy _ manšestr ,
corduroy trousers _ manšestrové kalhoty ,
corduroys _ manšestrové kalhoty ,
cordwood _ sáhové dříví ,
cordwood _ rovnané dříví ,
core _ střed , (n:)
core _ nitro , (n:)
core _ jádřinec , (n:)
core _ jaderník , (n:)
core _ ohryzek , (n:)
core _ dřeň ,
core _ jádro , (n: [obec.] 6 6)
core inflation _ jádro inflace ,
cored _ opatřený jádrem ,
coreopsis _ krásnoočko , (n:)
corer _ vylupovač jader ,
cores _ jádra , (n:)
Corey _ Corey , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
corf _ těžní koš ,
corgi _ korgi ,
coriander _ koriandr , (n:)
coring _ odebírání jádra , (n:)
Corinth _ Korint ,
Corinthian _ korintský , (adj:)
Coriolis force _ Coriolisova síla , ([eko.])
corium _ korium , (n:)
cork _ zazátkovat , (v:)
cork _ zátka , (n:)
cork _ korek , (n:)
cork-screw _ vývrtka , (n:)
corked _ zazátkovaný , (adj:)
corker _ trhák , (n:)
corking _ zátkující , (adj:)
corking _ skvělý , (adj:)
corks _ zátky , (n: pl.)
corks _ korky , (n: pl.)
corkscrew _ vývrtka , (n:)
corky _ korkový , (adj:)
corky _ korkovitý , (adj:)
cormorant _ kormorán , (n:)
corn _ zrno , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line