Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

corn _ kukuřičný , (adj:)
corn _ zrní ,
corn _ obilí ,
corn _ kuří oko ,
corn _ kukuřice , (n: [amer.])
corn bread _ kukuřičný chléb ,
corn flakes _ kukuřičné vločky ,
corn-fed _ vypasený , (adj:)
corn-fed _ vykrmený , (adj:)
cornbread _ kukuřičný chléb ,
corncrake _ druh ptáka , (n:)
cornea _ rohovka , (n:)
corneal _ rohovkový , (adj:)
corned beef _ konzervované hovězí ,
cornel _ svída , (n:)
cornel _ dřín , (n:)
Cornelia _ Kornélie , (n:)
Cornelia _ Cornelia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
cornelian _ karneol ,
Cornelius _ Kornelius ,
Cornelius _ Cornelius , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Cornell _ Cornell , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
corneous _ zrohovatělý , (adj:)
corneous _ rohovitý , (adj:)
corner _ cíp ,
corner _ hledisko ,
corner _ rohový , (adj:)
corner _ růžek , (n:)
corner _ koutek ,
corner _ roh ,
corner _ kout ,
corner the market _ stát se monopolem ,
corner the market _ ovládnout trh ,
corner you _ donutit poslouchat ,
cornered _ hranatý , (adj:)
corners _ zatáčky , (n: pl.)
corners _ rohy , (n: pl.)
corners _ kouty , (n: pl.)
cornerstone _ základní kámen ,
cornerstone _ základní , (adj:)
cornet _ hudební nástroj kornet ,
cornet _ kornout ,
cornet _ roh ,
cornetist _ kornetista ,
cornfield _ kukuřičné pole ,
cornflake _ cornflake ,
cornflake _ kukuřičný lupínek ,
cornflakes _ kukuřičné lupínky ,
cornflakes _ kukuřičné vločky ,
cornflour _ kukuřičná mouka , (n:)
cornflower _ chrpa ,
cornice _ římsa , (n:)
cornice _ garnýž ,
cornily _ staromódní , (adj:)
Cornish _ cornwallština , (n:)
Cornish _ cornwallský , (adj:)
Cornish _ Cornish , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cornmeal _ kukuřičná mouka , (n:)
cornstarch _ kukuřičný škrob ,
cornucopia _ hojnost , (n:)
Cornwall _ Cornwall , (n: [jmén.]) , (příjmení)
corny _ zastaralý , (adj:)
corolla _ okvětí ,
corollaries _ důsledky ,
corollary _ následek , (n:)
corollary _ důsledek , (n:)
corona _ koróna , (n:)
coronach _ pohřební píseň ,
Coronado _ Coronado , (n: [jmén.]) , (příjmení)
coronae _ koróny , (n:)
coronal _ věnec , (n:)
coronal _ koronální , (adj:)
coronary _ koronární , (adj:)
coronary thrombosis _ infarkt , (n:)
coronary thrombosis _ koronární trombóza , (n:)
coronate _ opatřený korunkou ,
coronation _ korunovace , (n:)
coroner _ koroner , (n:)
coronet _ korunka , (n:)
coroneted _ šlechtický , (adj:)
coroneted _ okorunkovaný , (adj:)
coroutine _ společná rutina , (n:)
corp _ a.s. ,
corpora _ korpus , (n:)
corporal _ kaprál , (n:)
corporal _ desátník , (n:)
corporal punishment _ tělesný trest ,
corporate _ korporační , (adj:)
corporate _ korporativní , (adj:)
corporate _ společenský , (adj:)
corporate _ společný , (adj:)
corporate _ statutární ,
corporate _ korporační, podnikový, společný , ([eko.])
corporate _ podnikový , (adj:)
corporate _ firemní , (adj:)
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. _ podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv , ([eko.])
corporate body _ korporace , (n:)
corporate body _ právnická osoba ,
corporate bond _ dluhopis vydaný korporací , ([eko.])
corporate bond _ firemní obligace ,
corporate profit tax _ daň ze zisku korporací ,
corporate property _ korporační vlastnictví (vlastnictví obchodní společnosti) , ([eko.])
corporately _ společně , (adv:)
corporation _ zastupitelstvo , (n:)
corporation _ sdružení , (n:)
corporation _ obchodní společnost , (n:)
corporation _ korporace , (n:)
corporation _ firma , (n:)
corporation _ společnost, společenství, korporace , ([eko.])
corporation _ společnost ,
corporation tax _ daň ze zisku korporací ,
corporations _ spolky , (n: pl.)
corporations _ společnosti , (n:)
corporations _ korporace , (pl.)
corporatism _ korporativismus , (n:)
corporatist _ korporativista , (n:)
corporatist model of regulation _ korporatistický model řízení , ([eko.])
corporeal _ tělesný , (adj:)
corporeality _ tělesnost , (n:)
corporeally _ tělesně , (adv:)
corposant _ eliášův oheň ,
corps _ masa lidí ,
corps _ druh vojenského útvaru ,
corpse _ mrtvola ,
corpses _ mrtvoly , (n: pl.)
corpulence _ tělnatost , (n:)
corpulence _ korpulence , (n:)
corpulent _ tělnatý , (adj:)
corpus _ soubor , (n:)
corpus _ korpus , (n:)
corpus _ tělo , (n:)
Corpus Christi _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
corpus delicti _ předmět doličný ,
corpuscle _ krvinka , (n:)
corpuscular _ korpuskulární , (adj:)
corral _ ohrada , (n:)
correct _ správný ,
correct _ opravovat ,
correct _ opravit ,
correctable _ opravitelný , (adj:)
corrected _ opravený , (adj:)
corrected _ korigován , (participle)
correcting _ opravující , (adj:)
correcting _ opravný , (adj:)
correcting _ oprava , (n:)
correcting _ napravující , (adj:)
correcting _ korekce , (n:)
correction _ opravení , (n:)
correction _ náprava , (n:)
correction _ napravení , (n:)
correction _ korekce , (n:)
correction _ oprava ,
correctional _ nápravný ,
corrections _ opravy , (n: pl.)
corrections _ korektury , (n: pl.)
corrections _ korekce , (n:)
correctitude _ korektnost , (n:)
corrective _ regulační , (adj:)
corrective _ nápravný , (adj:)
corrective _ korekční , (adj:)
corrective taxes _ korektivní daně , ([eko.])
correctly _ správně , (adv:)
correctness _ přesnost , (n:)
correctness _ korektnost , (n:)
corrector _ korektor , (n:)
corrects _ opravuje , (v:)
correlary _ analogický ,
correlate _ korelát , (n:)
correlate _ zharmonizovat , (v:)
correlated _ souvztažný , (adj:)
correlated _ korelační , (adj:)
correlates _ koreluje , (v:)
correlation _ korelace , (n:)
correlational _ korelační , (adj:)
correlational _ korelativní , (adj:)
correlational _ souvztažný , (adj:)
correlations _ korelace , (pl.)
correlative _ souvztažný , (adj:)
correlative _ korelační , (adj:)
correlative sample _ souvztažný vzorek (vody) , ([eko.])
correlativity _ korelativnost , (n:)
correspond _ odpovídat si ,
correspond _ shodovat , (v:)
correspond _ odpovídat , (v:)
correspond _ korespondovat , (v:)
correspond _ dopisovat si ,
correspond _ dopisovat , (v:)
corresponded _ odpovídal , (v:)
corresponded _ korespondoval , (v:)
correspondence _ shoda , (n:)
correspondence _ písemný styk ,
correspondence _ dopisování , (n:)
correspondence _ korespondence , (n:)
correspondence card _ dopisnice , (n:)
correspondences _ korespondence , (pl.)
correspondent _ zpravodaj ,
correspondent _ dopisovatel , (n:)
correspondent _ korespondent , (n:)
correspondent bank _ korespondenční banka ,
correspondents _ korespondenti , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line