Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

corresponding _ dopisující ,
corresponding _ korespondenční ,
corresponding _ souhlasný , (adj:)
corresponding _ příslušný , (adj:)
corresponding _ odpovídající , (adj:)
corresponding _ korespondující , (adj:)
correspondingly _ souhlasně , (adv:)
correspondingly _ příslušně , (adv:)
corresponds _ odpovídá , (v:)
corresponds _ koresponduje , (v:)
corrida _ korida , (n:)
corridor _ ulička , (n:)
corridor _ koridor , (n:)
corridor _ chodba ,
corridors _ chodby , (n: pl.)
corrie _ kar , (n:)
corrigenda _ oprava tiskové chyby ,
corrigendum _ tisková oprava , (n:)
corrigendum _ opravenka , (n:)
corrigendum _ oprava tiskové chyby ,
corrigible _ opravitelný , (adj:)
corroborant _ posilující , (adj:)
corroborate _ potvrdit , (v:)
corroborate _ dosvědčit , (v:)
corroborated _ potvrdil , (v:)
corroborated _ dosvědčil , (v:)
corroborated _ dosvědčený , (adj:)
corroborating _ dosvědčující ,
corroboration _ potvrzení , (n:)
corroborative _ podpůrný ,
corroboratory _ dosvědčující , (adj:)
corrode _ rozežírat , (v:)
corrode _ korodovat , (v:)
corroded _ zkorodovaný , (adj:)
corroded _ korodoval , (v:)
corroding _ korozivní , (adj:)
corroding _ korodující , (adj:)
corroding _ korodování , (n:)
corrosion _ koroze , (n:)
corrosive _ žíravina , (n:)
corrosive _ korozivní , (adj:)
corrosive water _ agresivní voda , ([eko.])
corrugate _ zvrásnit , (v:)
corrugate _ zvlnit , (v:)
corrugated _ vlnitý , , ((corrugated iron = vlnitý plech))
corrugation _ svraštění ,
corrugation _ zvrásnění ,
corrugation _ zvlnění ,
corrugation _ rýha ,
corrugation _ vlnitost ,
corrupt _ narušit ,
corrupt _ kazit ,
corrupt _ uplatnit ,
corrupt _ zkorumpovat ,
corrupt _ zkazit ,
corrupt _ podplácet ,
corrupt _ korumpovaný ,
corrupt _ narušený ,
corrupt _ porušený ,
corrupt _ podplatit ,
corrupt _ shnilý ,
corrupt _ úplatný ,
corrupt _ zkažený , , (také v přeneseném významu)
corrupt _ vadný ,
corrupt practices _ úplatkářství ,
corrupted _ znehodnocený , (adj:)
corrupted _ zkorumpovaný , (adj:)
corrupted _ zkažený , (adj:)
corrupted _ prohnilý , (adj:)
corrupted _ narušený , (adj:)
corrupter _ ničitel , (n:)
corrupter _ korupčník , (n:)
corruptibility _ podplatitelnost , (n:)
corruptible _ úplatný , (adj:)
corruptible _ podplatitelný , (adj:)
corrupting _ uplácení , (n:)
corrupting _ kažení , (n:)
corruption _ podplácení , (n:)
corruption _ korupce , (n:)
corruptive _ demoralizující , (adj:)
corruptive _ zhoubný , (adj:)
corruptive _ rozkladný , (adj:)
corruptly _ zkorumpovaně , (adv:)
corruptness _ zkorumpovanost , (n:)
corrupts _ kazí , (v:)
corsage _ květina na šaty ,
corsair _ pirát , (n:)
corsair _ korzár , (n:)
corse _ mrtvola archaicky ,
corselet _ korzelet ,
corset _ korzet , (n:)
Corsica _ Korsika , ([zem.] n:)
corslet _ korzelet ,
cortege _ pohřební průvod ,
Cortes _ Cortes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cortex _ kůra , (n:)
cortex _ dřeň ,
Cortez _ Cortez , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
cortical _ kortikální , (adj:)
cortices _ mozkové kůry ,
corticosteroid _ kortikosteroid , (n:)
corticosterone _ kortikosteron ,
cortisol _ kortizol , (n:)
cortisol _ druh hormonu ,
cortisone _ kortizon , (n:)
Cortland _ okres v USA , (n: [jmén.])
corundum _ korund , (n:)
coruscant _ třpytivý , (adj:)
coruscant _ jiskřivý , (adj:)
coruscate _ jiskřit , (n:)
coruscate _ blýskat se , (v:)
coruscation _ třpyt , (n:)
coruscation _ jiskření , (n:)
coruscation _ blyštění , (n:)
corvette _ korveta , (n:)
corvine _ havranovitý , (adj:)
corvine _ havraní , (adj:)
corydalis _ dymnivka , (n:)
corymb _ chocholík , (n:)
coryza _ rýma , (n:)
coryza _ koryza ,
cos _ kosinus , (n:)
cos _ cos ,
cosecant _ kosekans , (n:)
coseismic _ koseizmický , (adj:)
Cosgrove _ Cosgrove , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cosier _ útulnější , (adj:)
cosigner _ spolupodepsaný , (adj:)
cosily _ útulně , (adv:)
cosily _ pohodlně , (adv:)
cosine _ kosinus , (n:)
cosiness _ útulnost , (n:)
cosiness _ pohodlí ,
cosmetic _ kosmetický , (adj:)
cosmetically _ kosmeticky , (adv:)
cosmetician _ kosmetik , (n:)
cosmetics _ kosmetika , (n:)
cosmetologist _ kosmetolog , (n:)
cosmetologist _ kosmetik , (n:)
cosmetology _ studium vzhledu ,
cosmic _ kosmický , (adj:)
cosmic _ vesmírný , (adj:)
cosmic ray _ kosmický paprsek ,
cosmic rays _ kosmické paprsky ,
cosmical _ kosmický , (adj:)
cosmically _ kosmicky , (adv:)
cosmogenic _ kosmogonický , (adj:)
cosmogeny _ kosmogonie , (n:)
cosmogonic _ kosmogonický , (adj:)
cosmogony _ kosmogonie , (n:)
cosmographer _ kosmograf ,
cosmography _ kosmografie , (n:)
cosmological _ kosmologický , (adj:)
cosmologically _ kosmologicky , (adv:)
cosmologist _ kosmolog , (n:)
cosmologists _ kosmologové ,
cosmology _ kosmologie , (n:)
cosmonaut _ kosmonaut , (n:)
cosmopolitan _ světoobčanský , (adj:)
cosmopolitan _ kosmopolitní , (adj:)
cosmopolitanism _ kosmopolitismus , (n:)
cosmopolite _ kosmopolitní , (adj:)
cosmos _ vesmír , (n:)
cosmos _ kosmos , (n:)
cosmotron _ kosmotron ,
cosponsor _ spolupořadatel , (n:)
cossack _ kozácký , (adj:)
cossack _ kozák , (n:)
cossacks _ kozáci , (n: pl.)
cosset _ rozmazlovat , (v:)
cosset _ hýčkat , (v:)
cost _ výdaje, náklady , ([eko.])
cost _ výdaje ,
cost _ náklady ,
cost _ cost/cost/cost , (v: [neprav.])
cost _ stojí ,
cost _ stál , ((past))
cost _ stát ,
cost _ náklad ,
cost _ cena , (n:)
cost a pretty penny _ stát mnoho peněz ,
cost advantage _ výhoda nižších nákladů ,
cost an arm and a leg _ stát mnoho peněz ,
cost cutting _ snížení nákladů ,
cost effective _ nákladově efektivní , ([eko.])
cost effectiveness _ efektivnost nákladů ,
cost effectiveness analysis, optimisation procedure _ optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů , ([eko.])
cost effectiveness analysis. _ analýza efektivnosti nákladů , ([eko.])
cost of capital _ náklady (cena) kapitálu , ([eko.])
cost of labour _ náklady práce ,
cost of living _ životní náklady ,
cost of sales _ prodejní náklady , ([eko.])
cost price _ výrobní cena ,
cost price _ nákupní cena ,
cost price _ nákladová cena ,
cost you _ stát mnoho úsilí ,
cost you _ stát mnoho peněz ,
cost, marginal user _ náklad, marginální uživatel , ([eko.])
cost, standard _ standartní náklad , ([eko.])
cost-benefit analysis _ nákladově-přínosová analýza , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line