Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

cost-benefit criterion _ kritérium nákladů a užitku , ([eko.])
cost-cutting _ nákladové snížení (škrty) , ([eko.])
cost-effective _ nákladově-efektivní , ([eko.])
cost-effective _ rentabilní , (adj:)
cost-effectiveness _ nákladová efektivnost , ([eko.])
cost-effectiveness _ rentabilita , (n:)
cost-effectiveness analysis _ analýza efektivnosti nákladů , ([eko.])
cost-effectiveness principle _ princip efektivnosti nákladů , ([eko.])
cost-effectiveness rule _ pravidlo nákladové efektivnosti , ([eko.])
cost-efficient _ nákladově efektivní , (adj:)
cost-push inflation _ inflace tlačená náklady ,
cost-push inflation _ nákladová inflace , ([eko.])
Costa _ Costa , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Costa Rica _ Kostarika , (n: [jmén.])
costal _ žeberní , (adj:)
costate _ žebernatý , (adj:)
costed _ měl náklady ,
Costello _ Costello , (n: [jmén.]) , (příjmení)
costermonger _ pouliční prodavač ,
costing _ kalkulace , (n:)
costing _ propočet ,
costingness _ náročnost , (n:)
costings _ rozpočty , (n: pl.)
costings _ kalkulace , (pl.)
costless _ bezplatný ,
costlier _ nákladnější , (adj:)
costlier _ dražší , (adj:)
costliest _ nejnákladnější ,
costliness _ nákladnost , (n:)
costly _ drahý ,
costly _ draze, nákladně , ([eko.])
costly _ nákladný ,
costs _ náklady , (n: pl.)
costs _ výdaje ,
costs _ stojí ,
costs, abatement _ náklady, snižování , ([eko.])
costs, adjustment _ náklady na přizpůsobení , ([eko.])
costs, clean-up _ náklady, vyčištění , ([eko.])
costs, commuting _ náklady, dojíždění , ([eko.])
costs, compliance. _ náklady na splnění , ([eko.])
costs, contracting _ náklady, uzavření dohody , ([eko.])
costs, enforcement _ náklady, vynucení , ([eko.])
costs, engineering _ náklady, řízení , ([eko.])
costs, external _ náklady, externí , ([eko.])
costs, fixed _ náklady, fixní , ([eko.])
costs, implicit _ náklady, implicitní , ([eko.])
costs, indirect _ náklady, nepřímé , ([eko.])
costs, information _ náklady, informace , ([eko.])
costs, labour _ náklady, práce , ([eko.])
costs, marginal _ náklady, marginální , ([eko.])
costs, monopoly _ náklady, monopol , ([eko.])
costs, operating _ náklady, provozní , ([eko.])
costs, operational _ náklady, provozní , ([eko.])
costs, opportunity. _ náklady příležitostí , ([eko.])
costs, overhead _ režijní náklady , ([eko.])
costs, production (manufacturing) _ výrobní náklady , ([eko.])
costs, social _ náklady, společenské , ([eko.])
costs, sunk _ náklady, utopené (ztracené) , ([eko.])
costs, supervision _ náklady, dohled , ([eko.])
costs, time _ náklady, čas , ([eko.])
costs, total _ náklady celkově , ([eko.])
costs, transaction _ náklady, transakce , ([eko.])
costs, user _ náklady uživatele , ([eko.])
costs, variable _ náklady variabilní , ([eko.])
costume _ kostým , (n:)
costume jewellery _ bižuterie ,
costumer _ kostýmář , (n:)
costumes _ kostýmy , (n: pl.)
costumier _ výrobce kostýmů ,
costumier _ obchodník s kostýmy ,
cosy _ útulný , (adj:)
cosy _ pohodlný , (adj:)
cot _ postýlka , (n:)
cot _ kolébka , (n:)
cotangent _ kotangens , (n:)
cote _ kotec , (n:)
coterie _ kotérie , (n:)
coterie _ klika , (n:)
coterminous _ současný , (adj:)
COTFLGOHAHA _ Crawling On The Floor Laughing Guts Out And Having A Heart Attack , ([zkr.])
cotillion _ kotilión , (n:)
cotinine _ látka vznikající rozkladem nikotinu ,
cotoneaster _ skalník , (n:)
COTS _ Commercial Off-the-Shelf , ([zkr.] [voj.])
cottage _ chata , (n:)
cottage _ chaloupka , (n:)
cottage _ chalupa , (n:)
cottage _ domek , (n:)
cottage cheese _ tvaroh ,
cottage industry _ domácký průmysl ,
cottager _ chatař , (n:)
cottager _ chalupník , (n:)
cottager _ chalupář , (n:)
cottager _ domkář , (n:)
cotter _ závlačka , (n:)
cotter pin _ závlačka , (n:)
cottier _ nájemce půdy ,
cotton _ bavlněný , (adj:)
cotton _ bavlna ,
cotton candy _ cukrová vata , (n:)
cotton gin _ čistička bavlny ,
cotton picker _ negr , (n:[slang][amer]) , (hanlivý výraz)
cotton to that _ věřit něčemu ,
cotton wool _ vata ,
cotton-picking _ kradení , (n:)
cottonmouth _ ploskolebec vodní ,
cottonmouth _ druh jedovatého hada ,
cottonpicking _ kradení , (n:)
cottonseed _ bavlníkové semeno ,
cottontail _ divoký králík ,
cottonwood _ americký topol ,
cottony _ bavlnovitý , (adj:)
cottony _ podobný bavlně ,
Cottrell _ Cottrell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cotyledon _ rostlinná děloha , (n:)
cotyledon _ kotyledon , (n:)
cotyloid _ číškovitý , (adj:)
cotyloid _ šálkovitý , (adj:)
couch _ lehátko , (n:)
couch _ divan , (n:)
couch _ gaučový , (adj:)
couch _ stylizovat , (v:)
couch _ pohovka ,
couch _ gauč ,
couch potato _ osoba sledující často televizi ,
couched _ formulovaný , (adj:)
couches _ gauče ,
couchette _ lehátko ,
cougar _ puma ,
cougars _ pumy , (n:)
cough _ zakašlání , (n:)
cough _ kašlání , (n:)
cough _ zakašlat ,
cough _ kašel , (n:)
cough _ kašlat ,
cough drop _ bonbon proti kašli ,
cough out _ vykašlat , (v:)
cough up _ vykašlat ,
coughed _ kašlal , (v:)
coughing _ kašlání , (n:)
coughs _ kašle ,
could _ mohl by , (v:)
could _ uměl , (v:)
could _ mohl , (v:)
could have _ mohl ,
couldn t _ neuměl , (v:)
couldn t _ nemohl , (v:)
couldn´t _ nemohl by , (v:)
coulisse _ kulisa , (n:)
coulisse _ zákulisí ,
couloir _ kuloár , (n:)
coulomb _ coulomb , (n:)
coulomb _ jednotka elektrického náboje ,
coulter _ předradlička , (n:)
Coulter _ Coulter , (n: [jmén.]) , (příjmení)
coumarone _ kumaron , (n:)
council _ koncil , (n:)
council _ kolegium ,
council _ rada ,
Council on Environmental Quality _ Council on Environmental Quality CEQ , ([eko.])
Council on Environmental Quality _ CEQ Council on Environmental Quality , ([eko.])
councillor _ radní , (adj:)
councillors _ radní , (pl.)
councils _ rady , (n: pl.)
councils _ koncily , (n: pl.)
councils _ zasedání , (pl.)
counsel _ právní zástupce ,
counsel _ obhajoba , (n:)
counsel _ rada ,
counsel _ konzultace , (n:)
counselled _ poradil , (v:)
counselling _ poradenství , (n:)
counsellor _ poradce , (n:)
counselor _ poradce , (n:)
count _ četnost , (n:)
count _ odpočítat , (v:)
count _ napočítat , (v:)
count _ počet ,
count _ spočítat , (v:)
count _ počítat ,
Count _ hrabě , (n:)
count down _ odpočítávat , (v:)
count down _ odpočítat , (v:)
count in _ započítat , (v:)
count off _ odpočítat , (v:)
count on _ spoléhat se na , (n:)
count out _ odpočítat , (v:)
count up _ sčítání , (n:)
count up _ spočítat , (v:)
count up _ sečíst ,
count your chickens before they hatch _ spoléhat na plán ,
countability _ spočitatelnost , (n:)
countable _ spočetný , (adj: [mat.])
countably _ spočitatelně , (adv:)
countably _ počitatelně , (adv:)
countdown _ odpočítávání , (n:)
counted _ zahrnutý , (adj:)
counted _ spočítaný , (adj:)
counted _ počítaný , (adj:)
countenance _ výraz , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line