Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

courier _ průvodce ,
courier _ posel , (v:)
courier _ kurýr , (n:)
Courland _ Kuronsko , ([zem.] n:)
course _ závodní dráha ,
course _ závodiště ,
course _ průběh , (n:)
course _ cesta , (n:)
course _ běh , (n:)
course _ směr , (n:)
course _ kurs , (n:)
course _ postup ,
course _ kurz ,
course _ chod ,
course _ dráha ,
course of events _ dění , (n:)
course of treatment _ léčení ,
course you can _ samozřejmě že to zvládneš ,
coursebook _ učebnice ,
courser _ oř , (n:)
courses _ kurzy , (n: pl.)
courseware _ výukový software ,
coursework _ celoroční práce ,
court _ kurt , (n:)
court _ dvorní ,
court _ dvorec , (n:)
court _ soud , (n:)
court _ sál , (n:)
court _ soudní ,
court _ dvůr ,
court _ dvořit se , (v:)
court shoes _ lodičky (dámské boty) ,
court-martial _ vojenský válečný soud ,
courteous _ dvorný ,
courteously _ dvorně ,
courteousness _ zdvořilost , (n:)
courteousness _ galantnost , (n:)
courtesan _ kurtizána , (n:)
courtesy _ ohleduplnost ,
courtesy _ svolení ,
courtesy _ zdvořilost , (n:)
courtesy _ úklona , (n:)
courtesy _ neplacený , (adj:)
courtesy _ laskavost , (n:)
courtesy _ se souhlasem ,
courtesy of _ ... jsou od ,
courthouse _ soudní budova , (n:)
courthouse _ soud , (n:)
courtier _ dvořan , (n:)
courtiers _ dvořané ,
courting _ námluvy ,
courting _ namlouvání ,
courting _ dvoření ,
courtliness _ uhlazenost , (n:)
courtliness _ elegance , (n:)
courtly _ uhlazený , (adj:)
courtly _ elegantně , (adv:)
Courtney _ Courtney , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
courtroom _ soudní síň ,
courts _ soudy , (n: pl.)
courts _ kurty , (n: pl.)
courts _ nádvoří , (pl.)
courtship _ známost , (n:)
courtship _ dvoření , (n:)
courtship _ námluvy , (n:)
courtyard _ nádvoří ,
couscous _ kuskus , (n:)
cousin _ bratránek , (n:)
cousin _ sestřenice , (n:)
cousin _ bratranec , (n:)
cousinly _ bratranecky , (adv:)
cousins _ sestřenice , (n:)
cousins _ bratranci , (n: pl.)
couture _ krejčovské umění , (n:)
couturier _ krejčí ,
couvade _ kuváda ,
covalence _ kovalence ,
covalent _ kovalentní , (adj:)
covalently _ kovalentně , (adv:)
covariance _ kovariance , (n:)
cove _ zátoka , (n:)
coven _ sabat , (n:)
covenant _ úmluva , (n:)
covenant _ smlouva , ([eko.])
covenant _ závazek ,
covenant _ stanovy ,
covenant _ slavnostní smlouva ,
covenant _ slavnostně se zavázat ,
covenant _ dohoda ,
covenant _ pakt ,
covenants _ závazky , (n: pl.)
covenants _ smlouvy , (n: pl.)
covenants _ dohody , (n: pl.)
Coventry _ Coventry , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Velká Británie)
cover _ úkryt , (n:)
cover _ zastřešit , (v:)
cover _ zahalit , (v:)
cover _ zaclonit , (v:)
cover _ víčko , (n:)
cover _ ujet , (v:)
cover _ ubrus , (n:)
cover _ příklop , (n:)
cover _ přikrývka , (n:)
cover _ přehoz , (n:)
cover _ potah , (n:)
cover _ pokrývka , (n:)
cover _ povlak , (n:)
cover _ plášť ,
cover _ krytí ,
cover _ zastřít , (v:)
cover _ skrýt , (v:)
cover _ poklička , (n:)
cover _ pokrývat ,
cover _ přikrývat ,
cover _ víko ,
cover _ ručit ,
cover _ příbor ,
cover _ obálka ,
cover _ obalit ,
cover _ obal ,
cover _ krycí ,
cover _ hradit ,
cover _ deska ,
cover _ zakrýt ,
cover _ přikrýt ,
cover _ pokrýt ,
cover _ krýt ,
cover crop _ krycí plodina , (n:)
cover for me _ pracuj za mne ,
cover up _ zakrývat ,
cover up _ zakrýt ,
cover with _ přikrýt ,
cover-up _ kamufláž ,
coverage _ zpravodajství , (n:)
coverage _ zaměření , (n:)
coverage _ pokrytí ,
coverage _ pole působnosti , (n:)
coverage _ rozsah , (n:)
coverage _ dosah , (n:)
coverall _ plášť ,
covered _ přikrytý ,
covered _ krytý , (adj:)
covered market _ tržiště ,
covered wagon _ vůz krytý plachtou ,
covered wagon _ krytý vůz ,
covering _ krytina , (n:)
covering _ kryt , (v:)
covering _ krytí ,
covering of buried drain piping _ zatrušování , ([eko.])
coverlet _ pokrývka , (n:)
covers _ kryty ,
covers _ kryje ,
covert _ zakrytý , (adj:)
covert _ skrytý , (adj:)
covert _ skrýš ,
covert _ houština , (n:)
covertly _ tajně , (adv:)
covertly _ skrytě , (adv:)
coverture _ přikrývka , (n:)
coverture _ kryt , (n:)
covet _ prahnout , (v:)
covet _ bažit , (v:)
coveted _ vyhledávaný , (adj:)
coveted _ kýžený , (adj:)
covetous _ žádostivý , (adj:)
covetous _ prahnoucí , (adj:)
covetous _ chamtivý , (adj:)
covetousness _ žádostivost , (n:)
covetousness _ dychtivost ,
covey _ hejno , (n:)
cow _ kráva , (n:)
cow-boy _ pasák dobytka ,
cow-pie _ kraví lejno ,
Cowan _ Cowan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
coward _ zbabělec ,
cowardice _ zbabělost ,
cowardliness _ zbabělost , (n:)
cowardly _ zbabělý ,
cowards _ zbabělci ,
cowbell _ kravský zvon ,
cowberry _ brusinka , (n:)
cowboy _ pasák dobytka ,
cowboy _ kovboj ,
cowboy hat _ kovbojský klobouk ,
cowboys _ honáci , (n: pl.)
cowboys _ kovbojové ,
cower _ krčit se , (v:)
cowering _ zbabělý , (adj:)
cowgirl _ žena krotící koně ,
cowhand _ pasák krav ,
cowherd _ ošetřovatel krav ,
cowhide _ hovězí useň ,
cowhouse _ chlév , (n:)
cowhouse _ kravín , (n:)
cowl _ přední kapota , (n:)
cowl _ kutna , (n:)
cowl _ kápě ,
cowlick _ neposlušná kadeř ,
cowling _ kryt , (n:)
cowling _ kapota , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line