Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

crampon _ mačky , (n:)
crampon _ kamenické nůžky ,
cramps _ křeče , (n:)
cranberries _ brusinky , (n: pl.)
cranberry _ brusinka ,
Crandall _ Crandall , (n: [jmén.]) , (příjmení)
crane _ jeřáb , ([bio.])
crane _ jeřáb , ([tech.])
crane _ vodní jeřáb , ([bio.])
crane _ zvednout jeřábem ,
crane _ vztyčit ,
crane _ natahovat krk ,
craned _ natahoval , (v:)
Cranford _ Cranford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
crania _ lebky , (n: pl. [med.]) , (množné číslo od cranium)
cranial _ kraniální , (adj: [med.])
cranial _ lebeční , (adj: [med.])
craniologist _ kraniolog , (n:)
craniometry _ kraniometrie , (n:)
craniotomy _ kraniotomie , (n:)
cranium _ lebka , (n: [med.]) , (množné čislo: craniums nebo crania)
crank _ pošuk , (n:)
crank _ roztáčet , (v:)
crank _ cvok , (n:)
crank issue _ téma způsobující problémy ,
crank it up _ přidej hlasitost , (n:)
crank out _ chrlit , (v:)
crank up _ nahodit , (v:)
crankcase _ kliková skříň ,
crankiness _ mrzoutství , (n:)
cranking _ zalomení , (n:)
cranking _ ohnutí , (n:)
crankshaft _ kliková hřídel ,
cranky _ rozmrzelý , (adj:)
cranky _ potrhlý , (adj:)
cranky _ výstřední , (adj:)
crannied _ rozpukaný , (adj:)
cranny _ puklina , (n:)
cranny _ škvíra , (n:)
Cranston _ Cranston , (n: [jmén.]) , (příjmení)
crap _ hovno , (n:)
crap _ oběsit , (v:)
crap _ mizerný , (adj:)
crap _ blbost , (n: [slang.])
crap up _ zkazit , (v:)
crape _ krep , (n:)
crape _ obléci do smutku ,
crappy _ mizerný , (adj:)
craps _ hra v kostky ,
crapshooter _ hráč v kostky ,
crapulence _ opilství , (n:)
crapulent _ nestřídmý , (adj:)
crapulous _ nestřídmý , (adj:)
crash _ zaburácet , (v:)
crash _ zaburácení , (n:)
crash _ třeskot , (n:)
crash _ třesknout , (v:)
crash _ srážka , (n:)
crash _ rána , (n:)
crash _ náraz , (n:)
crash _ kolize , (n:)
crash _ narazit , (v:)
crash _ dunění , (n:)
crash _ bouračka , (n:)
crash _ havarovat , (v:)
crash _ nárazový , (adj:)
crash _ třesk , (n:)
crash _ srazit se ,
crash _ rozbít ,
crash _ pád ,
crash _ havárie ,
crash a party _ přijít na večírek bez pozvání , (n:)
crash course _ rychlokurz ,
crash helmet _ přilba , (n:)
crash helmet _ ochranná přílba , (n:)
crash into _ narazit do ,
crash landing _ nouzové přistání , (n:)
crash landing _ havarijní přistání , (n:)
crash-land _ přistát bez podvozku ,
crashed _ sražený , (adj:)
crashed _ rozbitý , (adj:)
crasher _ nevítaný host , (n:)
crashes _ srážky , (n: pl.)
crashing _ srážení , (n:)
crashing _ naprostý , (adj:)
crashland _ přistát bez podvozku ,
crass _ hloupý , (adj:)
crasser _ omezenější , (adj:)
crassitude _ zabedněnost , (n:)
crassitude _ omezenost , (n:)
crassitude _ hrubost , (n:)
crassitude _ hloupost , (n:)
crassly _ hloupě , (adv:)
crassness _ omezenost , (n:)
crassness _ hloupost , (n:)
crate _ přepravka , (n:)
crate _ basa ,
crater _ kráter , (n:)
craters _ krátery , (n: pl.)
cravat _ kravata , (n:)
crave _ nutně potřebovat , (v:)
crave _ žadonit , (v:)
crave _ dychtit , (v:)
crave _ dožadovat se , (v:)
craved _ žadonil , (v:)
craved _ dychtil , (v:)
craved _ nutně potřeboval ,
craven _ zbabělý , (adj:)
cravenly _ zbaběle , (adv:)
craving _ žádostivý , (adj:)
craving _ žádostivost , (n:)
craving _ toužení , (n:)
craving _ toužebný , (adj:)
craving _ touha , (n:)
craving _ dožadování , (n:)
craw _ žaludek , (n:)
craw _ vole ,
craw _ ptačí vole ,
crawfish _ langusta , (n:)
Crawford _ Crawford , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
crawl _ kraul ,
crawl _ lezení ,
crawl _ plazit se ,
crawl _ plížit se ,
crawl _ lézt ,
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo _ udělat cokoli pro ... ,
crawled _ lezl ,
crawler _ podlézavec , (n:)
crawler _ šplhoun , (n:)
crawling _ plížení , (n:)
crawling with _ ... se hemžilo ... ,
crawls _ leze ,
crawly _ lezoucí , (adv:)
Cray _ Cray , (n: [jmén.]) , (příjmení)
crayfish _ rak , (n:)
crayon _ pastel , (n:)
crayons _ barevné křídy ,
Crays _ Crays , (n: [jmén.]) , (příjmení)
craze _ bláznění , (n:)
crazed _ posedlý , (adj:)
crazed _ poblázněný , (adj:)
crazed _ bláznivý , (adj:)
crazier _ bláznivější , (adj:)
craziest _ nejbláznivější , (adj:)
crazily _ poblázněně , (adv:)
crazily _ bláznivě , (adv:)
craziness _ potřeštěnost , (n:)
craziness _ bláznivost , (n:)
crazing _ popraskání , (n:)
crazy _ pomatenec , (n:)
crazy _ bláznivý , (adj:)
crazy _ nepříčetný , (adj:)
crazy _ cvok , (n:)
crazy _ poblázněný , (adj:)
crazy _ potrhlý , (adj:)
crazy _ praštěný , (adj:)
crazy _ šílený , (adj:)
crazy _ střelený , (adj:)
crazy _ zblázněný , (adj:)
crazy _ ztřeštěný , (adj:)
crazy _ šíleně ,
crazy _ blázen ,
crazy _ potřeštěný ,
crazy about _ zblázněný do ,
crazy about _ bláznivý do ,
crazy house _ dům překvapení ,
crazy house _ strašidelný dům , , (v zábavním parku)
crazy house _ blázinec ,
crazy like a fox _ jednat jako hlupák ,
crazy quilt _ slátanina , (n:)
creak _ vrzat , (v:)
creak _ skřípot , (n:)
creak _ skřípat , (v:)
creak _ skřípání , (n:)
creaking _ skřípání , (n:)
creaky _ vrzající , (adj:)
cream _ šlehačka , (n:)
cream _ smetana ,
cream _ krém ,
cream cheese _ smetanový sýr ,
cream of the crop _ smetánka , (n:)
cream of the crop _ jen ti nejlepší ,
cream off _ sbírat smetanu ,
cream puff _ bezvýznamná věc ,
cream you _ udeřit tě ,
creamed _ rozšlehaný , (adj:)
creamed _ našlehaný , (adj:)
creamer _ instantní smetana , (n:)
creamery _ mlékárna , (n:)
creamery _ závod na výrobu smetany ,
creamier _ krémovější , (adj:)
creamily _ smetanový , (adj:)
creamily _ krémový , (adj:)
creaminess _ smetanovost , (n:)
creaminess _ krémovost , (n:)
creamy _ krémový , (adj:)
crease _ záhyb , (n:)
crease _ zmačkat , (v:)
crease _ varhánek ,
crease _ přehyb , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line