Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

crease _ pomačkání , (n:)
crease _ pomačkat , (v:)
crease _ ohyb , (n:)
crease _ mačkat , (v:)
crease _ drážka , (n:)
crease _ drážkovat , (v:)
crease _ zvrásnit , (v:)
crease _ vráska , (n:)
crease-resistant _ nemačkavý , (adj:)
creased _ zmačkaný , (adj:)
creased _ vrásčitý , (adj:)
creased _ pomačkaný , (adj:)
creaseless _ nezmačkaný , (adj:)
creaseless _ nezvrásněný , (adj:)
creaseless _ bez vrásek ,
creaseproof _ nemačkavý , (adj:)
creasing _ přehýbání , (n:)
creasing _ mačkání , (n:)
creasy _ zmuchlaný , (adj:)
creatable _ vytvořitelný , (adj:)
create _ vytvářet , (v:)
create _ utvářet , (v:)
create _ stvořit , ([eko.])
create _ vytvořit , (v:)
create _ utvořit ,
create _ tvořit ,
created _ vytvořil , (v:)
created _ vytvořený ,
created capital _ vytvořený kapitál , ([eko.])
creates _ vytváří , (v:)
creates _ tvoří , (v:)
creatine _ kreatin , (n:)
creating _ vytvářející , (adj:)
creating _ tvoření , (n:)
creation _ vytvoření , (n:)
creation _ stvoření , (n:)
creation _ budování ,
creation _ dílo ,
creation _ tvorstvo ,
creation _ tvoření ,
creation _ výmysl ,
creation _ vytváření ,
creation _ vznik , (n:)
creation _ tvorba , (n:)
creation _ kreace , (n:)
creation _ výtvor ,
creationism _ kreacionismus , (n:)
creationist _ kreacionista , (n:)
creations _ díla , (v:)
creative _ výtvarný , (adj:)
creative _ vytvářející ,
creative _ tvořivý , (adj:)
creative _ tvůrčí ,
creatively _ tvořivě , (adv:)
creatively _ kreativně , (adv:)
creativeness _ tvořivost , (n:)
creativeness _ kreativnost , (n:)
creativity _ tvořivost , (n:)
creator _ tvůrce , (n:)
creators _ tvůrci , (n: pl.)
creature _ člověk ,
creature _ zvíře ,
creature _ bytost , (n:)
creature _ kreatura , (n:)
creature _ nestvůra , (n:)
creature _ výtvor , (n:)
creature _ tvor , (n:)
creature _ stvoření , (n:)
creature comforts _ hmotné potřeby ,
creatures _ zvířata , (n:)
creatures _ bytosti , (n:)
creatures _ tvorové ,
creche _ jesle ,
credence _ víra ,
credential _ doporučující , (adj:)
credential _ doporučení , (n:)
credentials _ doklady ,
credentials _ pověřovací ,
credibility _ spolehlivost , (n:)
credibility _ důvěryhodnost , (n:)
credible _ spolehlivý , (adj:)
credible _ důvěryhodný , (adj:)
credible _ věrohodný , (adj:)
credible _ přesvědčivý , (adj:)
credibly _ věrohodně , (adv:)
credibly _ důvěryhodně , (adv:)
credit _ kredit , (n:)
credit _ zápočet ,
credit _ úvěr, důvěra , ([eko.])
credit _ kredit, úvěr , ([eko.])
credit _ úvěr , (n:)
credit _ příspěvek , (n:)
credit _ čest , (n:)
credit advice _ dobropis , (n:)
credit bank _ úvěrová banka , ([eko.])
credit book _ index (vysokoškolsky) , (n:)
credit card _ úvěrová karta ,
credit card _ kreditní karta ,
credit facilities _ úvěrový příslib , ([eko.])
credit limit _ úvěrový limit ,
credit limit _ kreditní limit ,
credit line _ úvěrový limit ,
credit line _ hranice úvěru ,
credit note _ dobropis , (n:)
credit policy _ úvěrová politika ,
credit rating _ hodnocení úvěruschopnosti ,
credit rating _ hodnocení úvěru ,
credit side _ strana účtu ?dal? ,
credit terms _ podmínky poskytování úvěru ,
credit union _ úvěrový svaz ,
credit union _ úvěrová společnost ,
credit union _ Družstevní záložna , ([fin.])
credit v _ připsat ,
creditability _ chvályhodnost , (n:)
creditable _ započitatelný , (adj:)
creditable _ solidní , (adj:)
creditable _ chválihodný , (adj:)
creditably _ úctyhodně , (adv:)
credited _ zmiňovaný , (adj:)
credited _ připisovaný , (adj:)
crediting _ připsání , (n:)
creditor _ věřitel ,
creditor country _ věřitelský stát ,
credits _ úvěry , (n: pl.)
credits _ titulky , (n: pl.)
credits _ příspěvky , (n: pl.)
creditworthiness _ úvěrová spolehlivost , (n:)
creditworthiness _ úvěruschopnost ,
creditworthy _ úvěruschopný , (adj:)
credo _ krédo , (n:)
credulity _ důvěřivost , (n:)
credulous _ důvěřivý , (adj:)
Cree _ Cree , (n: [jmén.]) , (příjmení)
creed _ vyznání , (n:)
creeds _ vyznání , (pl.)
creek _ záliv , (n:)
creek _ zátoka , (n:)
creek _ potok , (n:)
creel _ proutěný košík ,
creeling _ návlek , (n:)
creep _ vloudit se ,
creep _ vkrást se ,
creep _ vetřít se ,
creep _ prokluzování , (n:)
creep _ prokluz , (n:)
creep _ prokluzovat , (v:)
creep _ krabatit se ,
creep _ podlézavec , (n:)
creep _ putování , (n:)
creep _ plazit se ,
creep _ plížit se , (v:)
creep _ bobtnat , (v:)
creep _ lézt ,
creep _ creep/crept/crept , (v: [neprav.])
creep in _ vplížit se ,
creep in _ vloudit se ,
creep in _ vkrást se ,
creep up _ připlížit se ,
creep up _ přibližovat se ,
creeper _ plošina , (n:) , (nízká pojízdní pro automechaniky, deska s 4 kolečkami)
creepily _ plazící se ,
creepiness _ děsivost , (n:)
creeping _ plíživý , (adj:)
creeping inflation _ plíživá inflace ,
creeps _ plíží , (v:)
creepy _ lezoucí ,
creepy _ vzbuzující hrůzu ,
creepy _ plazící se ,
creepy _ strašidelný , (adj:)
creepy _ plazivý , (adj:)
creepy-crawly _ brouk , (n:)
creepy-crawly _ hmyz ,
creese _ kris ,
Creighton _ Creighton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cremate _ zpopelnit , (v:)
cremated _ zpopelnil , (v:)
cremation _ kremace , (n:)
crematoria _ krematorium , (n:)
crematorium _ krematorium , (n:)
crematory _ krematorium , (n:)
creme _ krém , (n:)
crenate _ vroubkovaný , (adj:)
crenation _ vroubkování , (n:)
crenature _ vroubek , (n:)
crenel _ mezizubí ,
crenel _ zoubkování , (n:)
crenelate _ vybavovat střílnami ,
crenelated _ zoubkovaný , (adj:)
crenelation _ zoubkování , (n:)
crenellate _ vybavit střílnami ,
crenellated _ opatřený cimbuřím ,
crenellation _ cimbuří , (n:)
Creole _ kreol ,
creole _ kreolština , (n:)
creosote _ kreozot ,
crepe _ krep , (n:)
crepe _ palačinka , (n:)
crepe paper _ krepový papír ,
crepe rubber _ surová guma , (n:)
crepe rubber _ přírodní guma , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line