Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

crepitate _ praskat , (v:)
crepitate _ chrčet , (v:)
crepitation _ praskání , (n:)
crept _ plížil , (v:)
crept _ creep/crept/crept , (v: [neprav.])
crepuscular _ ztemnělý , (adj:)
crescendo _ zesílení , (n:)
crescendo _ stupňování , (n:)
crescent _ ubývající měsíc , (n: [astr.])
crescent _ přibývající měsíc , (n: [astr.])
crescent _ ve tvaru srpku měsíce , (adj:)
crescent _ přibývající/ubývající měsíc , (n: [astr.])
crescent _ srpek měsíce , (n:)
crescent _ půlměsíc , (n:)
crescent-shaped _ poloměsíčitý , (adj:)
crescent-shaped _ ve tvaru půlměsíce ,
cresol _ krezol , (n:)
cress _ řeřicha , (n:)
cresset _ světelný koš ,
crest _ erb , (n:)
crest _ dosáhnout vrcholu ,
crest _ hřbet ,
crest _ chochol ,
crest _ klimax ,
crest _ korunka ,
crest _ koruna hráze , ([eko.])
crest _ hřeben ,
crest safety elevation _ bezpečnostní výška hráze , ([eko.])
crested _ s chocholem ,
crested _ chocholatý , (adj:)
crestfallen _ sklíčený , (adj:)
cretaceous _ vápenitý , (adj:)
cretaceous _ křídový , (adj:)
Crete _ Kréta ,
Crete _ Crete , (n: [jmén.]) , (příjmení)
creterie _ svatebni prostirani , (n)
cretin _ blbec , (n:)
cretin _ kretén , (n:)
cretin _ idiot , (n:)
cretinism _ kretenismus , (n:)
cretinous _ debilní , (adj:)
cretinous _ kreténský , (adj:)
cretins _ kreténi ,
cretonne _ kreton , (n:)
crevasse _ trhlina , (n:)
crevice _ štěrbina , (n:)
crevice _ puklina , (n:)
crevice _ trhlina , (n:)
crevices _ trhliny , (n: pl.)
crevices _ štěrbiny , (n: pl.)
crevices _ pukliny , (n: pl.)
crevices _ praskliny , (n: pl.)
crew _ osazenstvo , (n:)
crew _ osádka lodi ,
crew _ obsluha ,
crew _ personál ,
crew _ osádka ,
crew _ skupina ,
crew _ sbor ,
crew _ mužstvo ,
crew _ posádka ,
crewcut _ krátký střih ,
crewman _ člen posádky ,
crewmen _ člen posádky ,
crews _ posádka , (n: pl.) , (lodi)
CRF _ Compressor Research Facility , ([zkr.] [voj.])
crib _ tahák , (n:)
crib _ kolébka , (n:)
crib _ chata , (n:)
cribbage _ druh karetní hry ,
cribbed _ opisoval , (v:)
cribber _ plagiátor , (n:)
cribbing _ opisování , (n:)
cribble _ řešeto , (n:)
crick _ strhnutí , , (šíje)
crick _ svalová křeč ,
cricket _ kriket , (n:)
cricket _ cvrček , (n:)
cricketer _ hráč kriketu ,
cried _ křičel , (v:)
cried _ brečel , (v:)
crier _ vyvolávač , (n:)
crier _ brečící , (adj:)
cries _ pláče ,
crime _ zločinnost , (n:)
crime _ hřích , (n:)
crime _ trestný čin ,
crime _ zločin ,
Crimea _ Krym , ([zem.] n:)
crimes _ zločiny , (n: pl.)
criminal _ kriminální ,
criminal _ recidivista ,
criminal _ trestní ,
criminal _ trestný , (adj:)
criminal _ zločinný , (adj:)
criminal _ zločinec ,
criminal assault _ znásilnění ,
criminal assault _ násilné napadení ,
criminal careless _ trestuhodná nedbalost ,
criminal connexion _ cizoložství ,
criminal contempt _ urážka soudu ,
criminal conversation _ cizoložství ,
criminal idiot _ trestuhodný idiot ,
Criminal Investigation Department _ oddělení pro vyšetřování u britské policie ,
criminalisation _ kriminalizování , (n:)
criminalise _ kriminalizovat , (v:)
criminalised _ kriminalizoval , (v:)
criminality _ kriminalita , (n:)
criminally _ trestuhodně , (adv:)
criminally _ trestně , (adv:)
criminals _ zločinci , (n: pl.)
criminals _ kriminálníci , (n: pl.)
criminate _ obviňovat , (v:)
criminological _ kriminologický , (adj:)
criminologist _ kriminalista , (n:)
criminology _ kriminologie , (n:)
crimp _ zvlnění , (n:)
crimp _ házet klacky pod nohy , (v: [amer.] [slang])
crimp _ klacek pod nohy , (n: [amer.] [slang])
crimp _ překážka , (n: [amer.] [slang])
crimper _ stroj ke kadeření ,
crimson _ rudý , (adj:)
cringe _ zděsit , (v:)
cringed _ zděsil se ,
crinkle _ záhyb , (n:)
crinkle _ vráska , (n:)
crinkly _ zvlněný , (adj:)
crinkly _ zkroucený , (adj:)
crinkly _ vrásčitý , (adj:)
crinkly _ vlnitý , (adj:)
crinkly _ zakroucený ,
crinoid _ lilijice ,
crinoline _ krinolína , (n:)
crinoline _ druh sukně ,
cripe _ sakra, kruci , (n: [slang.])
cripes _ sakra, kruci , (n: [slang.])
cripple _ zmrzačit , (v:)
cripple _ ochromit , (v:)
cripple _ mrzák , (n:)
crippled _ zmrzačený , (adj:)
cripples _ mrzačí , (v:)
cripples _ mrzáci , (n: pl.)
crippling _ zmrzačení , (n:)
crises _ krize , (pl.)
crisis _ krize ,
crisp _ křehký , (adj:)
crisp _ křupavý , (adj:)
crisp _ chrupat , (v:)
crisper _ něco křupavé ,
crispier _ křupavější , (adj:)
crispiest _ nejkřupavější , (adj:)
Crispin _ Crispin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
crispiness _ chřupavost , (n:)
crisply _ křupavě , (adv:)
crispness _ křehkost , (n:)
crispness _ chřupavost , (n:)
crispness _ křupavost ,
crisps _ křupky , (n: pl.)
crisps _ brambůrky ,
crisps _ křupavé lupínky ,
crispy _ křupavý , (adj:)
crisscross _ křižovat , (v:)
criteria _ kritéria , ([eko.])
criterion _ kritérium , (n:)
critic _ kritik ,
critical _ kritický ,
critical _ rozhodující , (adj:)
critical effect _ kritický účinek , ([eko.]) , (První nežádoucí účinek, případně jeho prekursor, který se vyskytne při zvýšení dávky.)
critical information _ důležitá informace ,
critical landscape state _ kritický stav krajiny , ([eko.])
critical Load _ kritická zátěže , ([eko.])
critical loads. _ kritická zátěž , ([eko.])
critical mass _ kritické množství , (n:)
critical minimum size. _ kritická minimální velikost , ([eko.])
critical moisture period _ kritické vláhové období , ([eko.])
critical natural capital. _ kritický přírodní kapitál , ([eko.])
critical period _ kritické období (vývoje) , ([eko.]) , (Vývojové období vyznačující se zvýšenou vnímavostí pro strukturní a funkční změny způsobené expozicí chemické látce.)
critical rainfall duration _ kritická doba trvání deště , ([eko.])
critical value _ kritická hodnota , ([eko.])
criticality _ kritičnost , (n:)
critically _ kriticky , (adv:)
criticalness _ kritičnost , (n:)
criticise _ zkritizovat ,
criticise _ kritizovat ,
criticised _ kritizovaný , (adj:)
criticises _ kritizuje , (v:)
criticising _ kritizující , (adj:)
criticism _ kritika ,
criticisms _ kritiky , (n: pl.)
criticize _ kritizovat ,
criticize _ zkritizovat ,
criticized _ kritizovaný , (adj:)
criticizing _ kritizování , (n:)
critics _ kritici , (n: pl.)
critique _ recenze , (n:)
critique _ kritika , (n:)
critter _ tvor , (n:)
croak _ skřehotat , (v:)
croak _ krákat ,
croaked _ skřehotal , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line