Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

crumbles _ rozpadá , (v:)
crumbles _ drolí , (v:)
crumbles _ drobí , (v:)
crumbling _ drolení , (n:)
crumbling _ drobení , (n:)
crumbly _ drobivý , (adj:)
crumbs _ drobky , (n: pl.)
crumby _ plný drobků ,
crummy _ podřadný , (adj:)
crump _ výbuch , (n:)
crump _ rána , (n:)
crumpet _ lívanec ,
crumpets _ lívance , (n:)
crumple _ muchlat , (v:)
crumple _ zmuchlat , (v:)
crumple _ zmačkat , (v:)
crumple _ chumlat , (v:)
crumple _ rozpadnout se , (v:)
crumple _ zničit , (v:)
crumple _ zlomit , (v:)
crumpled _ zmuchlaný , (adj:)
crumpled _ posmutnil ,
crumpled _ zmuchlal ,
crumpled _ zmačkal ,
crumpled _ pomačkaný ,
crumpled _ nevyžehlený ,
crumpled _ zmačkaný ,
crumpling _ zvrásnění , (n:)
crunch _ křoupat , (v:)
crunch _ chrupat , (v:)
crunch _ chroustat , (v:)
crunch _ chroupat , (v:)
cruncher _ komprimující program ,
crunches _ drtí ,
crunchier _ křupavější , (adj:)
crunchiest _ nejkřupavější , (adj:)
crunchiness _ chřupavost , (n:)
crunching _ křupavý , (adj:)
crunchy _ křupavý , (adj:)
crupper _ zadek koně ,
crura _ bérec , (n:)
crural _ stehenní ,
crusade _ tažení , (n:)
crusade _ křížová výprava ,
crusade _ křížová výprava ,
crusade _ podniknout křížovou výpravu , (v:)
crusader _ křižák , (n:)
crusaders _ křižáci , (n: pl.)
crusades _ výprava , (n:)
crusades _ tažení , (n:)
cruse _ džbánek , (n:)
crush _ zlikvidovat , (v:)
crush _ zamáčknout , (v:)
crush _ rozmělnit , (v:)
crush _ rozmáčknout , (v:)
crush _ rozmačkat , (v:)
crush _ rozdrtit , (v:)
crush _ rozdrcení , (n:)
crush out _ vytlačit , (v:)
crushable _ mačkavý , (adj:)
crushed _ rozmáčknutý , (adj:)
crushed _ rozmačkaný , (adj:)
crushed _ rozdrtil , (v:)
crushed _ rozdrcený , (adj:)
crushed _ drcený , (adj:)
crusher _ drtič , (n:)
crushing _ zlikvidování , (n:)
crushing _ zdrcující , (adj:)
crushing _ drtivý , (adj:)
crushingly _ drtivě , (adv:)
Crusoe _ Crusoe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
crust _ strup , (n:) , (med.)
crust _ škraloup , (n:)
crust _ drzost , (n:) , (v USA)
crust _ krunýř , (n:)
crust _ kůrka , (n:)
crustacean _ korýš ,
crustal _ kůrkový , (adj:)
crusted _ ztvrdlý , (adj:)
crusted _ potažený škraloupem ,
crusted _ potažený kůrou ,
crusted _ na povrchu zatvrdlý ,
crustily _ mrzoutský , (adj:)
crustiness _ mrzoutství , (n:)
crustiness _ chřupavost , (n:)
crusty _ nevrlý , (adj:)
crusty _ s kůrkou ,
crutch _ berla , (n:)
crutch _ rozkrok ,
crutches _ berle , (n:)
crutches _ opory , (n: pl.)
crutches _ berly , (n: pl.)
crux _ podstata , (n:)
Cruz _ Cruz , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
CRW _ koncentrace v přicházející vodě , ([eko.])
cry _ řev , (n:)
cry _ zvolat , (v:)
cry _ volání , (n:)
cry _ volat , (v:)
cry _ pokřikování , (n:)
cry _ křik , (n:)
cry _ pokřik , (n:)
cry _ nářek , (n:)
cry _ pokřikovat , (v:)
cry _ vykřikovat , (v:)
cry _ brečet , (v:)
cry _ pláč ,
cry _ pláče , (v:)
cry _ křiknout , (v:)
cry _ zapláče , (v:)
cry _ zaplakat , (v:)
cry _ plakat , (v:)
cry _ křičet , (v:)
cry _ vykřiknout , (v:)
cry her heart out _ vybrečí si oči ,
cry in your beer _ litovat se u piva , (n:)
cry me a river _ falešný smutek ,
cry out _ zavolat , (v:)
cry out _ zakřičet , (v:)
cry out _ vykřiknout , (v:)
cry over spilt milk _ brečet namísto řešit problém ,
cry the blues _ litovat rozchod s partnerem ,
cry your eyes out _ vybrečet si oči ,
crybaby _ uplakanec , (n:)
crying _ brek , (n:)
crying _ plačící , (adj:)
crying _ pláč , (n:)
crying _ křik , (n:)
crying _ brekot , (n:)
crying _ křičící , (adj:)
cryobiology _ kryobiologie , (n:)
cryogenic _ kryogenní , (adj:)
cryolite _ kryolit , (n:)
cryology _ kryologie , ([eko.])
cryometer _ kryometr , (n:)
cryopathy _ kryopatie , (n:)
cryophilic microorganism _ kryofilní mikroorganismus , ([eko.])
cryostat _ kryostat ,
cryosurgery _ kryochirurgie , (n:)
cryotherapy _ kryoterapie , (n: [med.]) , (léčba chladem či mrazem)
crypt _ krypta , (n:)
cryptanalysis _ šifrová analýza , (n:)
cryptanalysis _ dešifrování , (n:)
cryptanalyst _ odborník na dešifrování , (n:)
cryptanalytic _ kryptoanalytický , (adj:)
cryptic _ tajemný , (adj:)
cryptic _ kryptický , (adj:)
cryptical _ kryptický , (adj:)
cryptical _ kryptový , (adj:)
cryptical _ mystický , (adj:)
cryptical _ tajemný , (adj:)
cryptical _ zakódovaný , (adj:)
cryptical _ zašifrovaný , (adj:)
cryptically _ záhadně , (adv:)
cryptococcosis _ kryptokokóza ,
cryptogam _ tajnosnubná rostlina , (n: [bot.])
cryptogamic _ kryptogamický , (adj:)
cryptogamic _ kryptogamní ,
cryptogamous _ tajnosnubný , (adj:)
cryptogram _ kryptogram , (n:)
cryptographer _ kódovač , (n:)
cryptographer _ kryptograf ,
cryptographic _ kryptografický , (adj:)
cryptographically _ kryptograficky , (adv:)
cryptography _ šifrování , (n:)
cryptography _ kryptografie ,
cryptology _ kryptologie ,
cryptophyte _ kryptofyt , ([eko.])
cryptorchism _ zadržení varlat ,
cryptosaprobity _ kryptosaprobita , ([eko.])
crystal _ křišťálový , (adj:)
crystal _ krystalový , (adj:)
crystal _ křišťál , (n:)
crystal _ krystal , (n:)
crystal ball _ křišťálová koule ,
crystal clear _ průzračný ,
crystal-clear _ průzračný , (adj:)
crystal-clear _ lehce pochopitelný ,
crystal-forming bacterium _ krystalotvorná bakterie , ([eko.])
crystalize _ krystalizovat , (v:)
crystalize _ vykrystalizovat , (v:)
crystalize _ vytříbit se ,
crystalline _ křišťálový , (adj:)
crystalline _ krystalický , (adj:)
crystalline water _ krystalická voda , ([eko.])
crystallisation _ krystalizace , (n:)
crystallise _ krystalovat , (v:)
crystallise _ krystalizovat , (v:)
crystallised _ krystalizoval , (v:)
crystallite _ krystalit ,
crystallization _ krystalizování , (n:)
crystallization _ krystalizace , (n:)
crystallize _ krystalizovat , (v:)
crystallized _ krystalizovaný , (adj:)
crystallized _ krystalizoval , (v:)
crystallizing _ krystalizující ,
crystallographer _ krystalograf , (n:)
crystallographic _ krystalografický , (adj:)
crystallography _ krystalografie , (n:)
crystals _ krystaly , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line