Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

currency peg _ vazba kurzu na určitou měnu ,
currency peg _ zavěšení kurzu na určitou měnu ,
current _ stávající , (adj:)
current _ obvyklý , (adj:)
current _ běžný , (adj:)
current _ současný ,
current _ proud ,
current account _ běžný účet ,
current account _ běžné konto ,
current annual increment _ běžný roční přírůstek , ([eko.])
current assets _ likvidní majetek ,
current assets _ likvidní aktiva ,
current assets _ běžná aktiva ,
current prices _ běžné ceny ,
current year _ běžný rok ,
currently _ současně , (adv:)
currently _ aktuálně , (adv:)
currently _ nyní ,
currently _ v současné době ,
currents _ proudy , (n: pl.)
curricle _ druh kočáru ,
curricula _ školní osnova , (n:)
curricular _ vztahující se k učivu ,
curriculum _ učivo , (n:)
curriculum _ osnovy , (n:)
curriculum _ životopis , (n:)
curriculum _ studijní plán ,
curriculum vitae _ životopis ,
currier _ koželuh , (n:)
currier _ jirchář ,
curries _ kari , (pl.)
currish _ kousavý , (adj:)
currish _ zlý , (adj:)
curry _ kari koření ,
curry _ hřebelcovat , , (koně)
curry _ kari , , (typ jídla)
curry favor _ chtít si udělat dobré oko ,
curry favor _ podlézat ,
curry powder _ koření kari ,
currycomb _ hřeblo ,
curse _ proklínat , (v:)
curse _ klít ,
curse _ proklít ,
curse _ prokletí ,
curse _ zatracovat , (v:)
curse _ zatracení ,
curse _ zatratit ,
curse _ kletba , (n:)
cursed _ zatracený , (adj:)
cursed _ prokletý , (adj:)
curses _ kletby , (n: pl.)
cursing _ hromování ,
cursive _ kurziva , (n:)
cursive writing _ spojované písmo ,
cursor _ kurzor , (n:)
cursorial _ běhavý , (adj:)
cursorily _ povrchně , (adv:)
cursoriness _ zběžnost , (n:)
cursoriness _ povrchnost , (n:)
cursors _ kurzory , (n: pl.)
cursory _ zběžný , (adj:)
cursory _ povrchní , (adj:)
curst _ jedovatý , (adj:)
curst _ zlý , (adj:)
curt _ odměřený ,
curtail _ zkrátit , (v:)
curtail _ omezit ,
curtailed _ zredukovaný , (adj:)
curtailed _ zkrácený , (adj:)
curtailed _ snížený , (adj:)
curtailment _ zkrácení , (n:)
curtain _ clona ,
curtain _ zástěna ,
curtain _ záclona , (n:)
curtain _ závěs , (n:)
curtain _ opona , (n:)
curtain off _ oddělit záclonou ,
curtain off _ oddělit přepážkou ,
curtains _ závěsy , (n: pl.)
curtains _ záclony , (n: pl.)
curtilage _ dvorek , (n:)
Curtis _ Curtis , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
curtly _ stroze , (adv:)
curtness _ odměřenost ,
curtsey _ poklony ,
curtsy _ poklona , (n:)
curvaceous _ ladná , (v:)
curvacious _ s pěknou postavou ,
curvature _ zakřivení , (n:)
curve _ zakřivit , (v:)
curve _ zakřivení , (n:)
curve _ zatáčka , (n: [amer.])
curve _ křivka , (n: [mat.])
curved _ zakřivený , (adj:)
curves _ zakřivení , (pl.) , (n:)
curves _ ohyby , (n: pl.)
curves _ křivky , (n: pl.)
curvilinear _ křivočarý , (adj: [mat.])
curving _ zakřivení ,
curving _ ohnutý ,
curving _ zkroucený ,
curving _ zakřivený ,
curving _ ohýbání ,
curvy _ mající křivky ,
curvy _ dobře vyvinutá ,
cuscus _ kuskus , (n:)
cushat _ holub hřivnáč ,
Cushing _ Cushing , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cushion _ ztlumit , (v:)
cushion _ zmírnit , (v:)
cushion _ změkčit , (v:)
cushion _ polštářek ,
cushion _ bříško , (n:)
cushion _ polštář ,
cushion _ mantinel , , (kulecnik)
cushioned _ polštářovaný , (adj:)
cushioned _ čalouněný , (adj:)
cushioning _ čalounění , (n:)
cushioning _ odpružení , (n:)
cushions _ vycpávky , (n: pl.)
cushions _ podložky , (n: pl.)
cushions _ polštáře ,
cushiony _ měkký , (adj:)
cushiony _ polštářovitý , (adj:)
cushiony _ vycpaný , (adj:)
cushiony _ vyčalouněný , (adj:)
cushiony _ vypolštářovaný , (adj:)
Cushman _ Cushman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cushy _ pohodlné např. zaměstnání , (n:)
cusp _ hrot , (n:)
cuspate _ zašpičatělý , (adj:)
cuspated _ zašpičatělý , (adj:)
cuspid _ špičák , (n:)
cuspidal _ hrotový , (adj:)
cuspidal _ kuspidální ,
cuspidate _ hrotitý , (adj:)
cuspidor _ plivátko , (n:)
cuss _ zaklít , (v:)
cuss _ klít , (v:)
cuss _ zakletí ,
cussed _ paličatý , (adj:)
cussedness _ paličatost , (n:)
custard _ pudink , (n:)
custard _ krém , (n:)
Custer _ Custer , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
custodial _ zajišťovací , (adj:)
custodial _ vězeňský , (adj:)
custodial _ vazební , (adj:)
custodial _ trest na svobodě ,
custodian _ strážce , (n:)
custodian _ hlídač , (n:)
custodian _ dozorce , (n:)
custodians _ strážci , (n: pl.)
custodians _ dozorci , (n: pl.)
custodians _ hlídači ,
custodianship _ opatrovnictví , (n:)
custody _ opatrování , (n:)
custody _ vyšetřovací vazba ,
custody _ vazba , (n:) , (vězení)
custom _ zákaznictvo , (n:)
custom _ mrav , (n:)
custom _ uživatelský , (adj:)
custom _ zakázkový , (adj:)
custom _ úzus ,
custom _ obyčej ,
custom _ klientela ,
custom _ zvyklost , (n:)
custom _ zvyk ,
custom declaration _ celní ohlášení , ([eko.])
custom economy _ zvyková ekonomika ,
custom-built _ zhotovený na zakázku ,
custom-house _ celnice , (n:)
custom-made _ zhotovený na zakázku ,
customarily _ tradičně , (adv:)
customarily _ obvykle , (adv:)
customary _ obvyklý , (adj:)
customer _ zákazník , (n:)
customers _ zákazníci ,
customhouse _ celnice ,
customhouse officer _ celník , (n:)
customisation _ upravení , (n:)
customisation _ přizpůsobení , (n:)
customise _ přizpůsobit , (v:)
customised _ upravený , (adj:)
customised _ přizpůsobený , (adj:)
customising _ přizpůsobování , (n:)
customizable _ úprava ,
customization _ úprava podle požadavků ,
customize _ přizpůsobit , (v:)
customized _ přizpůsobil , (v:)
customized _ přizpůsobený , (adj:)
customizing _ přizpůsobování , (n:)
customizing _ přizpůsobení , (n:)
customs _ zvyky ,
customs _ celní úřad ,
customs _ celnice , (n:)
customs _ clo ,
customs _ celní , (adj:)
customs clearance _ celní osvědčení , ([eko.])
customs clearance _ celní odbavení ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line