Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

customs duty _ clo ,
customs duty /import duty/ _ clo /dovozní/ , ([eko.])
customs employee _ celník , (n:)
customs frontier _ celní hranice ,
customs house _ celnice , (n:)
customs man _ celník , (n:)
customs officer _ celník , (n:)
customs tariff _ celní tarif (sazba) , ([eko.])
customs tariffs _ cla , ([eko.])
customshouse _ celnice , (n:)
cut _ řez , (n:)
cut _ tnout , (v:)
cut _ redukovat ,
cut _ sek , (n:)
cut _ seknutí , (n:)
cut _ sekat , (v:)
cut _ rozřezat , (v:)
cut _ cut/cut/cut , (v: [neprav.])
cut _ krájet ,
cut _ řezat ,
cut _ zkrátit , (v:)
cut _ snížit ,
cut _ snížení ,
cut _ říznutí , (n:)
cut _ střih ,
cut a fine figure _ vypadat perfektně ,
cut a wide swath _ dělat mnoho věcí , (adj:)
cut across _ přetnout , (v:)
cut across _ přesekat , (v:)
cut across _ přerušit , (v:)
cut across _ protnout , (v:)
cut and dried _ definitivní , (adj:)
cut and dried _ předem připravený ,
cut away _ useknout , (v:)
cut away _ okrájet , (v:)
cut away _ ukrojit , (v:)
cut away _ odříznout , (v:)
cut back _ zmenšit , (v:)
cut back _ snížit , (v:)
cut back on _ zmenšit , (v:)
cut corners _ jezdit riskantně ,
cut down _ ztenčit , (v:)
cut down _ zmenšit , (v:)
cut down _ zredukovat , (v:)
cut down _ snížit , (v:)
cut down _ omezit , (v:)
cut down on _ omezit , (v:)
cut from the same cloth _ velmi podobný ,
cut glass _ broušené sklo ,
cut in _ vskočit do řeči ,
cut in _ vmáčknout se ,
cut into _ vyrýt do ,
cut it _ ladí spolu ,
cut it a little fine _ mít přesně tolik peněz ,
cut it out _ nechat toho ,
cut it out _ přestat , (v:)
cut losses _ odepsat ztrátu ,
cut me some slack _ dej mi více času ,
cut my teeth on _ učil jsem se za mlada ... ,
cut off _ uříznout , (v:)
cut off _ useknout , (v:)
cut off _ zastavit , (v:)
cut off _ vyřadit , (v:)
cut off _ přerušit , (v:)
cut off _ odpojit , (v:)
cut off _ odkrojit , (v:)
cut off _ odstřihnout ,
cut off _ odříznout ,
cut off your nose to spite your face _ způsobit si zranění , (n:)
cut out _ vystříhat , (v:)
cut out _ vystřihnout , (v:)
cut out _ vyloučit ,
cut out _ přestat , (v: [slang.])
cut out for _ mít vrozený talent ,
cut price _ zlevněný , (adj:)
cut rate _ zlevněný , (adj:)
cut rate _ levný , (adj:)
cut rate _ laciný , (adj:)
cut rate _ sleva , ([amer.])
cut short _ zkrátit , (v:)
cut short _ zarazit , (v:)
cut short _ přistřihnout , (v:)
cut the crap _ nech si ty kecy! , ([id., slang.])
cut the mustard _ dělat práci správně ,
cut through _ protnout , (v:)
cut to the chase _ dostaň se k jádru věci ,
cut up _ říznout , (v:)
cut up _ rozsekal , (v:)
cut up _ rozkrájet , (v:)
cut up _ krájet , (v:)
cut you down to size _ zranit tvé sebevědomí ,
cut you to ribbons _ porazit v hádce ,
cut your own throat _ být svým nejhorším nepřítelem ,
cut-and-dried _ šablonovitý , (adj:)
cut-and-dried _ rutinní , (adj:)
cut-and-dried _ definitivní , (adj:)
cut-and-dry _ šablonovitý , (adj:)
cut-and-dry _ rutinní ,
cut-and-paste _ výňatky spojené dohromady ,
cut-down _ zredukovat , (v:)
cut-off _ odříznutí , (n:)
cut-off _ odstřihnutí , (n:)
cut-off _ odstavení , (n:)
cut-off _ odřezek , (n:)
cut-off _ přerušení , (n:)
cut-out _ vyříznout , (v:)
cut-out _ vystřižení ,
cut-out _ vystřihovánka , (n:)
cut-price _ zlevněný , (adj:)
cut-rate _ zlevněný , (adj:)
cut-rate _ levný , (adj:)
cut-rate _ laciný , (adj:)
cut-throat _ hrdlořez ,
cutaneous _ kožní , (adj:)
cutaway _ žaket , (n:)
cutback _ snížení , (n:)
cutback _ redukce , (n:)
cutdown _ zredukovat , (v:)
cute _ bystrý ,
cute _ pěkná , (adj:) , (žena)
cute as a bug s ear _ rozkošný , (adj:)
cute as a bug s ear _ nádherný , (adj:)
cuteness _ roztomilost , (n:)
cutest _ nejroztomilejší , (adj:)
cuticle _ kutikula , (n:)
cuticle _ kůže pod nehtem ,
cutie _ čiperka , (n:)
cutie _ zajíček , (n:) , (přeneseně)
cutis _ škára , (n:)
cutis _ derma ,
cutlass _ šavle , (n:)
cutlass _ mačeta , (n:)
cutler _ nožíř , (n:)
cutlery _ příbory ,
cutlet _ kotleta ,
cutoff _ zastavení , (n:)
cutoff _ přerušení , (n:)
cutoff _ odstřihnutí , (n:)
cutout _ výřez , (n:)
cutout _ vystřihovánka , (n:)
cutover _ mýtina , (n:)
cutpurse _ kapesní zloděj ,
cutpurse _ kapsář ,
cuts _ škrt ,
cutter _ řezák , (n:)
cutter _ řezačka , (n:)
cutter _ řezný nástroj ,
cutter _ řezací stroj ,
cutter _ fréza , (n:)
cutter _ řezač , (n:)
cutter _ frézka , (n:)
cutters _ frézky , (n: pl.)
cutters _ řezačí ,
cutthroat _ hrdlořez , (n:)
cutting _ sekání ,
cutting _ stříhání ,
cutting _ vystřihování , (n:)
cutting _ řezání , (n:)
cutting _ prudký , (adj:)
cutting _ odřezek , (n:)
cutting _ krájení , (n:)
cutting _ kousavý , (adj:)
cutting edge _ břit , (n:)
cutting edge _ ostří ,
cutting-edge _ pronikavý , (adj:)
cuttingly _ kousavě , (adv:)
cuttle _ sépie , (n:)
cuttlefish _ sépie , (n: [bio.])
cutwork _ vyřezávání , (n:)
cutworm _ housenka , (n:)
Cuzco _ Cuzco , (n: [jmén.]) , (příjmení)
CV (curriculum vitae) _ stručný životopis , (n: [zkr.])
CVM _ metoda kontingentního (podmíněného) hodnocení , ([eko.])
CW _ Continuous Wave , ([zkr.] [voj.])
CWA _ zákon o čistotě vod , ([eko.])
CWYL _ Chat With You Later , ([zkr.])
CYA _ Cover Your Ass , ([zkr.])
cyan _ azurová , (v:)
cyanamide _ kyanamid , (n:)
cyanide _ kyanid , (n:)
cyanide poisoning _ otrava kyanidem , (n:)
cyanite _ kyanit ,
cyanogen _ kyan , (n:)
cyanophage _ cyanofág , ([eko.])
cyanosis _ cyanóza , (n:)
cybernetic _ kybernetický ,
cybernetics _ kybernetika , (n:)
cyberphobia _ strach z počítačů ,
cyberpunk _ kyberpunk , (n:)
cyberspace _ kybernetický svět ,
cyborg _ cyborg ,
cyclamen _ brambořík , (n: [bot.])
cycle _ koloběh ,
cycle _ oběh ,
cycle _ perioda ,
cycle _ jet na kole ,
cycle _ cyklovat , (v:)
cycle _ kolo ,
cycle _ jízdní kolo ,
cycle _ cyklus ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line