Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

carefree _ bezstarostný ,
carefreely _ bezstarostně ,
carefreeness _ bezstarostnost ,
careful _ důkladný , (adj:)
careful _ pozorný , (adj:)
careful _ opatrný , (adj: 4 4)
careful _ pečlivý , (adj: 6 4)
careful! _ pozor ,
carefully _ starostlivě ,
carefully _ pečlivě ,
carefully _ opatrně ,
carefully _ pozorně , (adv:)
carefulness _ opatrnost , (n:)
careless _ lehkomyslný , (adj:)
careless _ nedbající , (adj:)
careless _ bezohledný , (adj:)
careless _ nepozorný , (adj:)
careless _ neopatrný , (adj:)
careless _ nedbalý , (adj:)
careless _ bezstarostný , (adj:)
carelessly _ neopatrně , (adv:)
carelessly _ nedbale , (adv:)
carelessly _ lehkomyslně , (adv:)
carelessness _ nedbalost , (n:)
carelessness _ lehkovážnost , (n:)
carer _ opatrovník , (n:)
cares _ stará se ,
cares _ péče , (pl.)
caress _ pohlazení , (n:)
caress _ objímat , (v:)
caress _ mazlení , (n:)
caress _ laskání , (n:)
caress _ mazlit se ,
caress _ pohladit , (v:)
caress _ hlazení , (n:)
caress _ hladit , (v:)
caressing _ něžný , (adj:)
caressingly _ mazlivě ,
caret _ vynechávka , (n:)
caretaker _ domovník , (n:)
careworn _ ustaraný ,
Carey _ Carey , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
carfare _ jízdné , (adj:)
Cargill _ Cargill , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cargo _ lodní náklad ,
cargo _ náklad , , (lodní)
cargoes _ náklady ,
carhop _ číšník nebo servírka v motorestu , ([amer.] [hovor.])
Caribbean _ karibský , (adj:)
Caribbean _ Karibské moře ,
Caribbean Sea _ Karibské moře ,
caribou _ karibu , ([amer.])
caricature _ karikovat , (v:)
caricature _ karikatura , (n:)
caricatures _ karikatury , (n: pl.)
caricaturisation _ karikaturizace , (n:)
caricaturist _ karikaturista ,
caricaturization _ karikaturizace , (n:)
caries _ kaz , (n:)
carillon _ zvonková hra ,
carinal _ člunkovitý , (adj:)
carinate _ kýlový , (adj:)
caring _ starostlivost , (n:)
caring _ soucitný , (adj:)
caring _ pečování , (n:)
caring _ láskyplný , (adj:)
caring _ laskavý , (adj:)
caring _ dobrosrdečný , (adj:)
Carinthia _ Korutany , ([zem.] n:)
carious _ zkažený , (adj:)
carious _ shnilý , (adj:)
carious _ zkažený např. zub , ([med.])
cark _ sužovat , (v:)
carl _ chlap , (n:)
carl _ muž ,
Carl _ Carl , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Carl _ Karel ,
Carla _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Carla _ Karla ,
Carleton _ Carleton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Carlin _ Carlin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Carlisle _ Carlisle , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Antigua a Barbuda, okres v USA)
Carlo _ Carlo , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
carload _ náklad vagonu ,
Carlsbad _ Karlovy Vary , ([zem.] n:)
Carlson _ Carlson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Carlton _ Carlton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Carlyle _ Carlyle , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Carmel _ Karmel , (n: [zem.]) , (vrchovina nedaleko Haify)
Carmela _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Carmelite _ karmelitánský , (adj:)
Carmelite _ jemná vlněná látka , (n:)
Carmelite _ karmelitán , (n:)
Carmelite _ karmelitánka , (n:)
Carmen _ Karmen ,
Carmen _ Carmen , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Mexiko, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Carmichael _ Carmichael , (n: [jmén.]) , (příjmení)
carminative _ lék proti nadýmání ,
carmine _ karmínový , (adj:)
carmine _ karmín , (n:)
carnage _ krveprolití ,
carnage _ masakr ,
carnal _ pohlavní , (adj:)
carnal _ tělesný , (adj:)
carnal _ sexuální ,
carnal _ smyslný ,
carnality _ tělesnost , (n:)
carnality _ pohlavnost , (n:)
carnally _ tělesně , (adv:)
carnally _ pohlavně , (adv:)
carnation _ karafiát ,
carnauba _ karnauba ,
Carnegie _ Carnegie , (n: [jmén.]) , (příjmení)
carnelian _ karneol , (n:)
carnify _ karnifikovat , (v:)
Carniola _ Kransko , ([zem.] n:)
carnival _ masopust , (n:)
carnival _ karneval ,
carnival _ veselí ,
carnivals _ karnevaly ,
carnivore _ karnivor , ([eko.])
carnivore _ masožravec , (zool.)
carnivores _ masožravci , (n: pl.)
carnivorous _ masožravý ,
carnivorousness _ masožravost , (n:)
carob _ rohovník , (n:)
carob _ svatojánský chléb ,
carob _ plody rohovníku ,
carob tree _ svatojánský chléb , (n: [bot.])
carob tree _ rohovník obecný , (n: [bot.])
carol _ zpívat koledy , (v:)
carol _ koleda , (n:)
caroler _ zpěvák koled ,
Carolina _ Karla ,
Carolina _ Carolina , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Portoriko, okres v USA, ženské křestní jméno)
Carolina _ Karolína , , (jméno nebo název dvou států USA - North Carolina a South Carolina)
Carolinas _ pl. od Carolina ,
Caroline _ Karolína ,
Caroline _ Caroline , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
caroller _ koledník , (n:)
caroller _ zpěvák koled , (n:)
carols _ koledy , (n: pl.)
Carolyn _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
carom _ odrazit , (v:)
carom _ karambol , (n:)
carotene _ karoten ,
carotenoid _ karotenoid , (n:)
carotid _ karotický ,
carotid artery _ krční tepna ,
carotid artery _ krkavice ,
carotin _ karoten , (n:)
carousal _ pitka , (n:)
carousal _ hýření , (n:)
carouse _ popíjet , (v:)
carouse _ pitka , (n:)
carouse _ hýření , (n:)
carousel _ kolotoč ,
carouser _ hýřil , (v:)
carp _ kritizovat , (v:)
carp _ stěžovat si , (v:)
carp _ kapr , (n:)
carpal _ zápěstní ,
carpal tunnel syndrome _ syndron zápěstního tunelu , , (bolestivý stav vnitřní strany zápěstí)
Carpathian _ karpatský ,
Carpathian Mountains _ Karpaty ,
Carpathians _ Karpaty , ([zem.] n:)
carpel _ pestík , (n:)
carpenter _ provozovat tesařinu , (v:)
carpenter _ tesař , (n:)
carpenter _ stavební truhlář , (n:)
carpenters _ tesaři ,
carpentry _ tesařina ,
carpentry _ struktura stavby , ([přen.])
carpet _ kobercový , (adj:)
carpet _ rohož ,
carpet _ koberec ,
carpet bomb _ provést kobercový nálet , (v:)
carpet bombing _ kobercové bombardování , (n:)
carpetbagger _ volební kandidát ,
carpetbagger _ cizí člověk ,
carpeting _ kobercovina , (n:)
carpeting _ koberce ,
carpets _ koberce , (n:)
carport _ přístřešek pro auto ,
carpus _ zápěstí ,
Carr _ Carr , (n: [jmén.]) , (příjmení)
carrageen _ irský mech ,
carragheen _ karagén ,
carragheen _ irský mech ,
Carrara _ Carrara , (n: [jmén.]) , (příjmení)
carrel _ čtecí pult ,
carriage _ suport , (n:)
carriage _ vystupování , (n:)
carriage _ vozík psacího stroje , (n:)
carriage _ podvozek , (n:)
carriage _ osobní vagón , (n: [brit.])
carriage _ kočár , (n:)
carriage _ lafeta děla , (n:)
carriage _ vůz ,
carriage _ držení , (v:) , (of head - hlavy, of body - těla apod.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line